Samendoen is cruciaal voor oudere migrantenvrouwen

Co-creatie of ‘samendoen’ blijkt een effectieve methodiek om sociale participatie van ouderen in sociaal kwetsbare situaties te stimuleren. Wat is nodig om de participatie van groepen ouderen te stimuleren? Wat werkt wel en wat werkt niet? Het zijn vragen waarop kennisinstituut Movisie antwoorden zoekt, onder andere door met hierover met deskundigen in gesprek te gaan. Movisie publiceert een drieluik met interviews met zulke deskundigen. In de eerste aflevering komt Nina Conkova aan het woord. Zij is sociaal wetenschapper bij Leyden Academy en werkt op het snijvlak van sociale geografie, demografie en sociologie. Ze is onder andere bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en verduurzamen van sociale initiatieven en trainingen, zoals ‘Samen Tegen Eenzaamheid’, ‘Het domino-effect’ en ‘Tegen eenzaamheid in co-creatie met oudere migranten’. Twee jaar lang was Conkova betrokken bij projecten met oudere vrouwen met een migratieachtergrond in de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Overvecht, samen met welzijnsorganisaties Stichting Al Amal en Stichting Dock.

 

Veel oudere migrantenvrouwen kampen met sociale isolatie, depressiviteit of eenzaamheid door bijvoorbeeld het verlies van een partner. ‘Vraag je deze vrouwen wat zij het liefst samen zouden willen doen, dan komen ze vaak niet verder dan: koken. Ze weten niet wat hun mogelijkheden zijn. Ze hebben nooit een stem gehad om zelf te bepalen wat ze willen’, aldus Conkova.
In het project Samen tegen Eenzaamheid – in zogeheten Samen Zijn Groepen – kregen deze vrouwen een stem. ‘We lieten hen zelf dingen bepalen en sámen dingen doen, met als doel hun onderlinge verbondenheid en verbondenheid met de omgeving te versterken. Dat ging niet vanzelf’, zegt Conkova. ’Om de vrouwen hiervoor te blijven interesseren moesten we voortdurend stimuleren, voorbeelden geven en in gesprek blijven.’

Klik hier om het hele interview van Annelies van der Woude lezen in Movisie te lezen?

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009