Rudi Westendorp wordt Professor of Medicine at Old Age in Kopenhagen

Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing, wordt op 1 januari 2015 Professor of Medicine at Old Age aan de Universiteit van Kopenhagen. De Health and Medical Sciences-faculteit van de universiteit heeft deze leerstoel voor Westendorp gecreëerd. De functie is ondergebracht bij de afdeling Public Health en maakt onderdeel uit van het Center for Healthy Aging.

De Universiteit van Kopenhagen is een internationaal toonaangevend instituut, en is met meer dan 38.000 studenten en meer dan 9000 werknemers het grootste onderzoeks- en onderwijsorgaan in Denemarken. Het Center for Healthy Aging richt zich op interdisciplinair verouderingsonderzoek om de volksgezondheid te verbeteren. "Voor mij is dit de perfecte stap om het gedachtegoed van Leyden Academy over de landsgrenzen te verspreiden, en onder het motto ‘Practice what you preach" is het een nieuwe uitdaging in deze tweede helft van mijn leven" aldus
Westendorp.

Westendorp (1959) is sinds 2000 hoogleraar ouderengeneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum en sinds 2008 de eerste directeur van de door de Vereniging Aegon opgerichte Leyden Academy on Vitality and Ageing. In januari 2014 verscheen zijn succesvolle boek ‘Oud worden zonder het te zijn – over
vitaliteit en veroudering’. Hierin belicht Westendorp onze levensloop van alle kanten; van biologie en geneeskunde tot zorg en maatschappij.

Als VITALITY!-programmaleider van de Medical Delta zoekt Westendorp, samen met universiteiten en medische centra in Leiden, Delft en Rotterdam, naar oplossingen om op hoge leeftijd fysiek en mentaal fit te blijven. Verder is hij voorzitter van het Nationaal Programma Ouderen en is hij lid van de wetenschappelijke adviesraden van het NIDI (Den Haag), Center of
Healthy Ageing (Kopenhagen) en het Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock).

Tot 1 januari 2015 blijft Westendorp aan als directeur van Leyden Academy. De Raad van Commissarissen beraadt zich op zijn opvolging. Dr. Wim van den Goorbergh, voorzitter Raad van Commissarissen: "Rudi Westendorp heeft met het vormgeven van
Leyden Academy op een effectieve en kwalitatief hoogwaardige wijze de aandacht gericht op het belang van vitaal verouderen en heeft de beeldvorming rondom ouderdom in gunstige zin beïnvloed. Wij zijn hem hier erg dankbaar voor. Wij wensen hem succes bij het verder uitwerken van deze internationale agenda in
Denemarken."

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009