Programma vitaliteit dicht gat tussen wetenschap en maatschappij

De universiteiten en medische centra van Leiden, Delft en Rotterdam bundelen hun krachten in het programma VITALITEIT. Dit nieuwe programma heeft als doel de veerkracht, productiviteit en kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. In samenspraak met de ouderen zelf, lokale overheden en bedrijven worden het komend jaar kansrijke scenario’s ontwikkeld waarmee de toenemende levensverwachting in Nederland op positieve wijze kan worden uitgenut.

‘Nog te vaak wordt de gestegen levensverwachting geassocieerd met kosten, ongemak en verlies van kwaliteit van leven. Kern van het programma VITALITEIT is om in kansen te denken, voor de ouderen zelf én de Nederlandse samenleving,’ aldus projectleider prof. dr. Rudi Westendorp, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. ‘Nieuwe ontwikkelingen in de medische, technische en maatschappelijke wetenschappen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan deze brede benadering. Het medisch-biologisch onderzoek ontrafelt waarom sommigen van ons op hoge leeftijd gezond blijven, terwijl technische hoogstandjes de door veroudering aangetaste functies verbeteren of vervangen. Maatschappelijk onderzoek geeft inzicht welke veranderingen in onze levensstijl tot een voldoende veerkracht op hoge leeftijd kan leiden.’ Volgens Westendorp moeten ouderen kunnen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen om hun kwaliteit van leven hoog te houden. ‘Zij zullen daardoor langer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en het maatschappelijk leven, en minder zorg nodig hebben. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Uniek aan onze werkwijze is dat we gebruik gaan maken van scenario’s waarbij vitaliteit het leidend principe is. Nog niet eerder zijn op dit gebied scenario’s ontwikkeld in samenspraak met ouderen zelf, lokale overheden en bedrijven.’ Kennis- en opleidingsinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft een leidende rol bij het invulling geven aan het begrip vitaliteit; hoe ga je op een positieve wijze met veroudering om? Door het ontwikkelen van scenario’s worden onderzoek en innovaties afgestemd op de wensen en noden van de ouderen én de samenleving. Het traject zal een jaar in beslag nemen en een antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met de gestegen levensverwachting in Nederland. De universiteiten en medische centra van Leiden, Delft en Rotterdam hebben een lange traditie van onderzoek naar de oorzaken van het verouderingsproces, maar ook de oorsprong van gezondheid en langlevendheid. Op nationaal- en internationaal niveau zijn zij trekkers van grootschalige wetenschappelijke initiatieven om succesvol en vitaal oud te worden. Zij hebben hun krachten gebundeld onder de naam Medical Delta. Het programma VITALITEIT vormt daar een onderdeel van.

Medical Delta wil bijdragen aan de groei van de economie en aan oplossingen voor de zorg door meer kennis over life science en medische technologie te verkrijgen, over te dragen en toe te passen. Medical Delta bestrijkt de hele provincie Zuid-Holland, maar kent drie innovatie campussen rondom de kennisinstituten/science parks en incubators van Delft, Leiden en Rotterdam. In de Medical Delta werken 18.000 mensen in 300 bedrijven met 4.500 onderzoekers, 35.000 studenten en 1 van de hoogste concentraties zorgverleners van Europa aan zorginnovatie.