Opiniebijdragen Joris Slaets: menselijke maat in de zorg

Rond de jaarwisseling liet Leyden Academy van zich horen met twee opinieartikelen van de hand van prof. dr. Joris Slaets, beide gericht op de menselijke maat in de zorg.

Wat betekent “liefdevolle zorg voor onze ouderen”, zoals dit staat verwoord in het verbeterplan voor de verpleegzorg van staatssecretaris Martin van Rijn? Hoe vertaalt dit begrip zich naar de dagelijkse praktijk van dokters en verpleegkundigen? Joris Slaets schreef hierover het artikel ‘In de zorg moet je liefhebben’ dat op 24 december jl. verscheen in het Nederlands Dagblad. U vindt het artikel hier.

Op zaterdag 2 januari 2016 verscheen in Trouw het opinieartikel ‘Juist in de zorg kan een aanraking goed doen’ van Joris Slaets en Marian Verkerk, hoogleraar Zorgethiek aan het UMCG/ Rijksuniversiteit Groningen. Zij pleiten voor meer ruimte voor fysiek contact in de zorg: “Juist die hand op je schouder maakt dat je je even geborgen en getroost kunt voelen.” Het artikel kunt u hier teruglezen.

Archief 2016Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009