Openbare lezing: Prospects of Longevity

Veroudering is een belangrijk onderwerp in de wereld van vandaag. Met de groeiende ouderenpopulatie en alle zorgen die dit oproept, is het belangrijk te begrijpen wat de toekomst zal brengen in dit opzicht. Tot nu toe is de levensverwachting continu toegenomen en de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat er voorlopig nog geen stop komt aan deze trend.

De mate waarin onze levensverwachting zal toenemen is open voor discussie. De trend zal echter grote implicaties hebben voor landen overal ter wereld. In deze ‘Prospects of Longevity’ lezing zullen we ingaan op verschillende aspecten van de stijging in de levensverwachting. De vragen die op deze avond centraal staan zijn: is er een limiet aan hoe oud we kunnen worden? En – zo ja – wat is die limiet dan als we de huidige wetenschappelijke bevindingen in beschouwing nemen?
 
Professor Westendorp zal uiteenzetten hoe demografische en medisch-technologische veranderingen de stijging in de levensverwachting die we vandaag de dag zien hebben gevoed. Door ontwikkelingen in de geneeskunde kunnen we nu een grote deel van de infectieziekten, die vooral onder onze jongere populatie aanwezig waren, genezen. Bijna iedereen in Nederland haalt de leeftijd van 65 jaar en een groot deel van de Nederlanders wordt ouder. Kinderen die nu geboren worden in Nederland hebben een gemiddelde levensverwachting van 100 jaar. Op basis van deze bewijsvoering zal Professor Westendorp extrapoleren wat we in de komende decennia kunnen verwachten.
 
Gebaseerd op zijn ervaringen in de biomedische technologie zal Dr. Aubrey de Grey een andere visie presenteren. Zijn welbekende bewering is dat we de levensverwachting oneindig kunnen verlengen door de huidige en toekomstige technologische ontwikkeling. Door de onderliggende mechanismes van veroudering, zoals bijvoorbeeld veranderingen in het nucleaire DNA, mitochondriale mutaties, opeenstapeling van beschadigde moleculen, verlies van cellen en cellulaire veroudering aan te pakken kunnen we onze levensverwachting oneindig oprekken volgens Aubrey de Grey. Bovendien stelt hij dat we zelfs nu al de basis van deze biomedische technologieën hebben die deze mechanismes kan herstellen. Gedurende zijn lezing zal hij hier uitgebreid op ingaan.
 
Beide visies voorspellen dat onze levensverwachting verder kan toenemen, maar het debat hoe en voor hoe lang is open voor het publiek.

Programma Prospects of Longevity
11 oktober 2011

19:00 Introductie
Marieke van der Waal, Msc
Leyden Academy on Vitality and Ageing

19:15 A demographic perspective on life expectancy

Rudi Westendorp, PhD, MD
Leyden Academy on Vitality and Ageing & LUMC
 

19:45 short break

20:00 An engineering view on life expectancy

Aubrey de Grey, PhD
SENS foundation
 

21:00 Discussie

21: 30 Borrel    


De lezing vindt plaats in de Theaterzaal van het Scheltema complex, Marktsteeg 1, Leiden.
Registreren voor deze lezing is mogelijk via het formulier.