Gratis serie online colleges ‘Vitaal en betekenisvol leven’


 

Wie jarig is, trakteert
Op 11 november 2020 vieren we bij Leyden Academy onze twaalfde verjaardag. Normaal gesproken komen we dan bijeen tijdens een culturele middag en heffen we samen het glas. Helaas kan dat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Maar natuurlijk willen we onze dies natalis niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom trakteren we u in het voorjaar van 2021 op een gratis online collegereeks, waarin we actuele wetenschappelijke inzichten koppelen aan praktische tips en adviezen. Het thema van de reeks is ‘Vitaal en betekenisvol leven’. Maar de precieze invulling en onderwerpen van de colleges bepalen we samen met u!

Vitaal en betekenisvol leven
Door de toegenomen welvaart stijgt onze levensverwachting steeds verder. Wat kunnen mensen zelf doen om ervoor te zorgen dat je dat lange leven op een vitale en plezierige manier leeft? Als kennisinstituut doet Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek en bieden we onderwijs om invulling te geven aan onze missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. Onze experts benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken.

Wat zou u onze wetenschappers willen vragen?
De gratis online collegereeks staat open voor iedereen, een vooropleiding of voorkennis is niet vereist. De onderwerpen die in de colleges aan bod komen, bepalen we mede op basis van uw vragen en de thema’s waarover u meer wil weten. U zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan de biologie van veroudering, het brein, het belang van beweging, voeding, beeldvorming over het ouder worden, plezierig wonen, de waarde van kunst, een leven lang leren, participatie van ouderen, mantelzorg en familierelaties, et cetera. Maar u kunt ook uw eigen onderwerp insturen. We zijn benieuwd naar uw suggesties!

Wilt u op de hoogte gehouden worden van deze serie gratis colleges? En heeft u vragen voor onze wetenschappers of wilt u een specifiek onderwerp aandragen? Stuur dan een e-mail naar Jacqueline Leijs.