Sanne Schweers

Sanne Schweers was sinds mei 2018 binnen Leyden Academy verbonden aan het team Leefplezierplan voor de zorg. Zij deed onderzoek naar het gebruik van narratieven als kwaliteitsinstrument in de zorg. Kwalitatieve zorg begint bij het welbevinden van de cliënt. De uitdaging is om deze ervaren kwaliteit een net zo belangrijke plek in de zorgpraktijk te geven als de normatieve metingen en lijsten. Naast dit onderzoek ontwikkelde ze lesmateriaal en gaf ze trainingen omtrent de thema’s van het Leefplezierplan.

Sanne heeft een achtergrond in de medische antropologie en sociologie (Universiteit van Amsterdam). Sinds haar afstuderen heeft ze bij diverse zorgorganisaties gewerkt waaronder het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Ben Sajet Centrum. Naast haar dienstverband bij Leyden Academy geeft ze trainingen aan verpleegkundigen over cultuursensitieve zorg in de ziekenhuissetting.

Sanne is per augustus 2021 gestart als projectleider informele zorg en welzijn bij ViVa! Zorggroep.

In de media

Contact
E-mail