Sanne Schweers

Sanne is sinds mei 2018 verbonden aan het team van Joris Slaets dat in opdracht van het ministerie van VWS het pilotproject ‘Leefplezierplan voor de zorg – een persoonlijke blik op kwaliteit’ uitvoert. Hier doet ze onderzoek naar het gebruik van narratieven als kwaliteitsinstrument in de zorg. Kwalitatieve zorg begint bij het welbevinden van de cliënt. De uitdaging is om deze ervaren kwaliteit een net zo belangrijke plek in de zorgpraktijk te geven als de normatieve metingen en lijsten. Naast dit onderzoek ontwikkelt ze lesmateriaal en geeft ze trainingen omtrent de thema’s van het Leefplezierplan.

Sanne heeft een achtergrond in de medische antropologie en sociologie (Universiteit van Amsterdam). Sinds haar afstuderen heeft ze bij diverse zorgorganisaties gewerkt waaronder het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Ben Sajet Centrum. Naast haar dienstverband bij Leyden Academy geeft ze trainingen aan verpleegkundigen over cultuur sensitieve zorg in de ziekenhuissetting.

Contact
E-mail