Meer zang, minder zorg

Creatieve activiteiten hebben een positieve uitwerking op gezondheid en bieden ouderen de kans om zich te blijven ontwikkelen en te participeren. “Laat ouderen erbij horen in plaats van ze te benaderen vanuit hun beperkingen”, bepleit Tineke Abma. Haar leerstoel gaat over de participatie van ouderen.

Kunst, zang en dans bieden uitingsvormen en potentieel voor wat mensen wél kunnen. Samen zingen draagt bij aan meer welzijn en positieve gezondheid. Regelmatig samen zingen leidt zelfs tot verbetering van cognitieve functies en kan het dementieproces vertragen.

Artistiek leider Erik Zwiers zet met de participatiekoren een inspirerend voorbeeld neer. In een participatiekoor zingen, repeteren en treden mensen met en zonder dementie samen op.  Franc (70) heeft dementie en vertelt in de documentaire ‘Als klanken kleuren’ openhartig over wat dat met hem doet en welke belangrijke rol zang heeft. Franc is lid van het participatiekoor. Niet voor niks dat het participatiekoor ten tonele verscheen op het symposium ‘The Art of Belonging’. Zie de video voor een kleine compilatie!

Bekijk ook de documentaire ‘Als klanken kleuren’, een hartverwarmend en ontroerend portret van de kracht van muziek en de verbinding die het kan creëren.

Laat ouderen erbij horen!

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009