Medical Delta cafe VITALITY!

Woensdag 26 september 2012
TU Delft, Aula Congrescentrum

De Medical Delta-partners hebben in het voorjaar van 2012 hun krachten gebundeld in het programma Vitaliteit! Prof. dr. Rudi Westendorp, directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing, is programmaleider en zal toelichten wat in dit programma onder vitaliteit wordt verstaan en hoe deze paradigmashift de basis is voor sociale en technologische innovatie om de maatschappelijke uitdagingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Bert Mulder, ondernemer en lector bij de Haagse Hogeschool, geeft aan hoe vitaliteit leidt tot verandering in ontwerpcriteria bij nieuwe IT-applicaties en licht dit toe met twee cases. Ten slotte zal dr. Frans van der Ouderaa, voormalig VP Corporate Research bij Unilever, vanuit zijn ervaringen met innovatie ingaan op het toepassen van vitaliteit als uitgangspunt voor sociale en technologische innovatie in de volle breedte: biomedisch (preventie, behandeling en zorg), sociaal (onderwijs, huisvesting, werk) en financieel.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.