LevenSles verbetert beeldvorming over ouderen onder studenten

Studenten hebben onvoldoende specifieke kennis en mede daardoor vaak een negatieve beeldvorming over werken in de ouderenzorg. Daarom organiseren Leyden Academy on Vitality and Ageing, Vereniging Het Zonnehuis en ZonMw dit najaar opnieuw een aantal inspiratie- en kennisdagen voor studenten onder de noemer ‘LevenSles’.

Tijdens de inspiratie- en kennisdagen worden studenten uitgedaagd om na te denken over ouderen en ouderenzorg. Onder leiding van docenten, stagebegeleiders en professionals uit de zorg delen de deelnemers vernieuwende ideeën met elkaar en ook met directeuren van zorg- en onderwijsinstellingen, gemeentes, ouderen en professionals.

"Jongeren weten vaak niet hoe het leven, of gewoon een dag, van een oudere eruit ziet. Ze weten niet wat een oudere werkelijk bezield." Dat zegt Hannie van Leeuwen, commissielid van het NPO, in een interview met een student die vorig jaar aan een LevenSles deelnam. "Eigenlijk zouden jongeren een keer een maand lang met een oudere die zorg krijgt in de eerste lijn moeten meelopen. Een soort maatschappelijke stage in de gezondheidszorg. Jongeren krijgen zo de gemiddelde oudere te zien, niet alleen gedeprimeerde ouderen. Ouderen die alleen maar zaniken en zeuren zijn voor jongeren geen interessante gesprekspartners. Ouderen moeten hun interesse tonen in jongeren en zouden zich meer moeten verdiepen in welke informatie zij nodig hebben. Wederzijdse belangstelling is belangrijk." Klik hier voor het gehele interview.

Dit jaar worden vijf Levenslessen gehouden, en wel in Roosendaal (14 november), Assen (18 november), Heerlen (20 november), Den Haag (25 november)  en Amersfoort (3 december). Geïnteresseerden kunnen zich (kosteloos) aanmelden via leydenacademy@leydenacademy.nl!
Kijk voor meer informatie ook op www.facebook.com/levensles en Twitter-account @IKLevenles.

Foto van Hannie van Leeuwen en Sascha Schwedersky, student Maatschappelijke Dienstverlening ROC Leiden, gemaakt door fotograaf Arie Wapenaar uit Vlaardingen.

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009