Levensles: Inspiratie- en Kennisdag in Heerlen

De komende jaren gaat er veel veranderen. Er is sprake van vergrijzing; er is een grote groep ouderen ten opzichte van het aantal jongeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenleven. Hoe gaan we met elkaar om, hoe willen we het samenleven organiseren? Hoe zorg je goed voor een kwetsbare oudere, die misschien nu wel dement is, maar die ook een mens is? Als we nu niet goed nadenken over de zorg voor de ouderen, waarom zou er dan straks iemand voor ons zorgen? Als wij de ouderen niet belangrijk vinden, waarom zouden wij dan straks wel waardevol zijn?

"Als het verleden niets betekent voor het heden,
is het heden niets waard voor de toekomst" Claudia de Breij

Het blijkt dat mbo/hbo/wo-studenten onvoldoende kennis
hebben over de complexe zorgvraag van ouderen, en dat zij een negatief beeld hebben over werken in de ouderenzorg. Leyden Academy on Vitality and Ageing, Vereniging Het Zonnehuis en ZonMw organiseren in samenwerking met lokale ROC’s en Hogescholen ‘Levensles: Inspiratie & Kennisdagen’ om samen met
studenten, docenten, ouderen en experts antwoord te geven op de vraag waarom werken in de zorg voor ouderen leuk is en wat er eventueel kan worden verbeterd.


In november 2013 hebben in Leiden, Utrecht en Zwolle de eerste
Inspiratie- en Kennisdagen plaatsgevonden, om studenten en docenten enthousiast te maken voor het werken in de
ouderenzorg. Samen met regionale onderwijsinstellingen, gemeentes en andere partijen is gezocht naar de verbindende factor om kennis te vergroten en de beeldvorming over ouderen te verbeteren.
Jongeren zijn in aanloop naar deze dagen op onderzoek uitgegaan. Ze zijn op pad geweest, langs zorginstellingen, langs experts en in gesprek geraakt met ouderen. De gezamenlijk geformuleerde uitkomsten van ouderen, jongeren, professionals en andere geïnteresseerden worden omgezet in aanbevelingen om ouderenzorg voor jongeren inspirerend te maken. Zo worden de bevindingen omgezet in mogelijkheden voor de toekomst. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Eerder beginnen met oriëntatie op zorg en ouderenzorg.
  • Welzijn onderdeel maken van zorgonderwijs.
  • Praktijk in onderwijs brengen.
  • Kruisbestuiving oud en jong.
  • Betere samenwerkingen tussen zorginstelling en onderwijs.

Kijk voor een indruk van deze drie Inspiratie- en Kennisdagen het korte filmpje en het ’tegelboekje’-verslag.

Op 14, 18, 20 en 25 november, en 3 december organiseren Leyden Academy, Vereniging Het Zonnehuis en ZonMw Inspiratie- en Kennisdagen in resp. Roosendaal, Assen, Heerlen, Den Haag en Amersfoort. Tijdens deze dagen zullen studenten van mbo/hbo/wo-zorgopleidingen hun kijk op ouderen en ouderenzorg te geven. Wilt u kosteloos een Inspiratie- en Kennisdag bijwonen? Dat kan via leydenacademy@leydenacademy.nl!

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009