Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn van start

Leidse Proeftuin Zorg en Welzijn: Vitaliteit 
Op 8 juli opent Roos van Gelderen, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Leiden officieel de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn. In de Proeftuin werken Leidse kennisinstellingen aan duurzame, innovatieve oplossingen voor huidige vraagstukken over zorg en welzijn. Het wetenschappelijk onderzoek zal naar praktische oplossingen worden vertaald. Het eerste thema binnen het programma van de proeftuin is vitaliteit. De kennisinstellingen zoeken naar sociale innovaties voor de vergrijzende samenleving, maar ook voor de individuele ouder wordende medemens. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe manieren om zelfredzaamheid bij ouderen te bevorderen? Op welke wijze kun je ouderen coachen in hun vitaliteit?

Sprekers
Bij de start op 8 juli zullen bestuurders, wetenschappers en medewerkers van Leidse (cliënt)organisaties aanwezig zijn. Gastvrouw is drs. Lucienne van Laar MEM, directeur Cluster Zorg van Hogeschool Leiden. Naast wethouder Roos van Gelderen zijn de sprekers: prof. Mark van Buchem en prof. Bernhard Hommel van het Leiden Institute for Brain and Cognition, dr. John Verhoef, lector Eigen Regie van Hogeschool Leiden, prof. Dr. Rudi Westendorp van Leyden Academy on Vitality and Ageing en dr. Marianne Stadlander van TNO.

Gemeentelijke stimulans
De kennisinstellingen die de proeftuin inrichten zijn: Hogeschool Leiden, TNO, Leiden Institute for Brain and Cognition (samenwerking van LUMC en Universiteit Leiden) en Leyden Academy on Vitality and Ageing. Eerder dit voorjaar was de Leidse Proeftuin in het nieuws door het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden om de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn voor drie jaar te stimuleren met een financiële bijdrage.

Meer informatie
Op de portal van Leiden stad van ontdekkingen vindt u meer informatie over de projecten van de Proeftuin en de deelnemende instellingen.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009