Kunstzinnige en kansrijke kick-off van ‘Kunst en cultuur in de langdurige zorg’

Op donderdag 5 maart vond in Utrecht de start plaats van het ZonMw-programma ‘Kunst en cultuur in de langdurige zorg’. De middag stond in het teken van kennismaking tussen de diverse initiatieven, programma’s, organisatoren en onderzoekers.

Een goed begin
Pra Muziektheater verzorgde de aftrap, met een mooi en ontroerend samenspel van dansers, musici en alle aanwezigen. Henk Smid, oud-directeur en thans adviseur van ZonMw, benadrukte het belang van kunst en cultuur in de zorg en is dan ook blij met het onderzoek dat de waarde er van zal aantonen. Vervolgens zorgde de ‘over de streep’-achtige vragen van Tineke Abma, en het maken en bespreken van een familieopstelling van de initiatieven in klei voor inspirerende gesprekken tussen betrokken partijen.

Achtergrond
De laatste jaren zijn er in Nederland veel kunstinitiatieven en -programma’s voor kwetsbare ouderen opgezet. We voelen allemaal dat kunst en creativiteit in de zorg heel waardevol kunnen zijn: om jezelf te kunnen uiten, je verbonden te voelen met anderen en benaderd te worden vanuit wat je nog wél kunt. Toch is er op wetenschappelijk gebied nog weinig bekend over deze positieve effecten. In het onderzoek – dat binnen dit programma valt – gaan we bekijken welke waarde dans, tekenen, muziek, zang, poëzie, theater en beeldende vorming hebben op individueel, sociaal en maatschappelijk niveau. Zo zullen van vijftien kunstinitiatieven en vier kunstprogramma’s voor senioren in de Nederlandse langdurige zorg de impact en onderliggende werkzame principes in kaart worden gebracht. Hiermee willen we de continuïteit en implementatie van initiatieven en programma’s bevorderen.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door Leyden Academy, Amsterdam UMC, Hogeschool van Amsterdam, Verwey-Jonker Instituut en Stichting B.a.d. Rotterdam.

Meer lezen over het programma ‘Kunst en cultuur in de langdurige zorg’? Bekijk het nieuwsbericht of bezoek de website van ZonMw.

Archief 2020Archief
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009