Foto: Janine Schrijver

Kunst in de Zorg: een update

Analyse met kunstenaars
Vanwege de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, zijn de onderzoekers wat minder bij de verschillende kunstactiviteiten op bezoek geweest. Wel hebben ze de verschillende data die tot nu toe in de praktijk was opgehaald, geanalyseerd: van de allereerste gesprekken met kunstenaars, tot de vele telefoongesprekken die zijn gevoerd met deelnemers, tot de observaties die we ondanks corona toch hebben kunnen doen in de praktijk. Al deze data wordt door een lens vanuit verschillende literatuur bekeken om zodoende de werkzame elementen – zoals connectie, transformatie en expressie – van kunstparticipatie door ouderen in kaart te brengen. Vervolgens zijn de onderzoekers weer met kunstenaars en initiatiefnemers in gesprek gegaan, om zo te kunnen bepalen wat kunstparticipatie waardevol maakt voor ouderen en de precieze werking.

Foto: Ik teken voor je, sfeerbeeld van voor covid-19.

Een voorbeeld: de grenswerker
Een bijvoorbeeld is het gesprek met Hein Walter (Ik teken voor je) in zijn atelier. Een aantal deelnemers sloten daar ook bij aan en er werd gezamenlijk geluncht. Tegelijkertijd luisterde en praatte de onderzoeker mee. Er werd onder andere ingegaan op het thema connectie. Hein refereerde daarbij ook aan het het fenomeen grenswerker, of boundary work. Als kunstenaar ziet Hein zichzelf echt als grenswerker. Zo werkt hij met mensen met verschillende deelnemers: ouderen, mensen met burn-out, mensen met schizofrenie, kinderen en mensen met dementie. Hijzelf is hier de grenswerker die de connecties op en over de grenzen probeert te maken tussen al deze deelnemers.

Delen van bevindingen
Janine Schrijver, kunstenaar betrokken bij het onderzoeksteam zit echter niet stil. Zij heeft inmiddels een paar bezoeken afgelegd aan initiatieven, en een plan gemaakt voor de eindpresentatie. Het idee is het maken van een belevenis, waarin alle expertise van de projecten en programma’s een plek krijgen en de bezoekers kunst in de zorg beleven op diverse manieren. Hierover zal ze komende tijd alle programma’s en initiatieven benaderen om mee te denken en werken.

Zes maanden uitstel
Vanwege corona, hebben de meeste initiatieven en programma’s zes maanden extra tijd gekregen, namelijk tot juli 2021. Binnenkort zullen we beginnen aan de laatste fase van het onderzoek, die zal gaan over het duurzaam implementeren van kunstprojecten voor ouderen.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en de kunstinitiatieven en -programma’s.

Archief 2021Archief
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009