Jaarbericht 2013 Leyden Academy

Klik hier voor het jaarbericht 2013

Op 11 november 2013 vierde Leyden Academy on Vitality and Ageing haar eerste lustrum met een bijzondere voorstelling ‘De Nieuwe Wereld Symfonie’ van muziektheaterensemble ‘De Veenfabriek’. De voorstelling weerspiegelde de kracht van mensen op hoge leeftijd die ondanks zichtbare gebreken en kwetsbaarheid hun fysieke en cognitieve grenzen aftasten en op zoek gaan naar "een toekomst in een nieuwe wereld die ook de onze wordt". De voorstelling past precies bij de bevindingen van Leyden Academy over vitaal ouder worden en hoe de maatschappij, en vooral de gezondheidszorg, haar manier van werken daarop zou moeten aanpassen.

In 2013 behoorden projecten en onderzoek gericht op vitaliteit tot de kernactiviteiten van Leyden Academy. Samenwerkingsverbanden
zijn voortgezet of aangegaan met onder meer Medical Delta, gemeente Leiden en ‘proeftuinpartners’ Hogeschool Leiden, TNO Healthy Living en Leiden Institute for Brain and Cognition. Ook is de samenwerking met internationale partners geïntensiveerd om een sterk consortium te vormen dat succesvol Europese subsidies kan aanvragen.

Een andere kernactiviteit is onderwijs­vernieuwing, dat in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis wordt uitgevoerd. Het huidige mbo-, hbo- en wo-zorgonderwijs maakt onvoldoende gebruik van de actuele kennis over vitaliteit en veroudering. Ook blijkt het onderwijs jongeren onvoldoende te inspireren. Daarvoor zijn in samen­werking met ZonMw en gemeente Leiden een reeks zeer succesvolle Inspiratie & Kennisdagen georganiseerd. Studenten gaven korte presentaties aan professionals, docenten, ouderen en directeuren van zorginstellingen waarin ze vertelden wat hen inspireert.

Leyden Academy werd het afgelopen jaar wederom in belangrijke mate gesteund door bijdragen van Vereniging AEGON. Zonder deze steun zou Leyden Academy niet in staat zijn geweest om andere stakeholders, professionals, studenten en cursisten mee te nemen in het denken over maatschappelijke vraagstukken die met de snelle demo­grafische veranderingen gepaard gaan.

Dit alles en meer kunt u terugvinden in ons jaarbericht 2013. Wij wensen u veel genoegen bij het lezen.

Prof. dr. Rudi G.J. Westendorp & ir. Marieke A.E. van der
Waal
Directeuren Leyden Academy on Vitality and Ageing

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009