IK-Levensles enthousiasmeert jongeren voor ouderenzorg

Tijdens Inspiratie- en Kennisdagen (IK) worden studenten uitgedaagd om met een frisse blik te kijken naar en na te denken over hoe de zorg voor ouderen anders en beter kan. Initiatiefnemers Leyden Academy, Vereniging Het Zonnehuis en ZonMw/NPO willen het effect van IK-Levensles borgen door enthousiaste scholen te helpen om hun studenten actief in contact te brengen met ouderen.

Studenten raken geïnspireerd door de ontmoetingen met ouderen en stellen hun vooroordelen bij. De ontmoetingen dragen bij aan meer begrip en een betere verstandhouding tussen generaties. Een belangrijk resultaat is de manier waarop studenten zich verdiept hebben in de belevingswereld van ouderen en zelf hebben leren ‘omdenken’. Docenten zijn verrast dat studenten zo enthousiast zijn en met nieuwe ideeën over de zorg voor ouderen komen. Zorginstellingen krijgen een beeld wat de knelpunten in de praktijk zijn en hoe stages worden ervaren. De eigen inbreng van studenten is motiverend voor henzelf, maar ook voor hun toekomstige werkgevers. Voor gemeentes en maatschappelijke instellingen is IK-Levensles een manier om te peilen hoe de kennis en ervaring van studenten al dan niet aansluit bij de vraag van zorgorganisaties en hun cliënten. In totaal zijn tijdens IK-Levensles in 2013 en 2014 meer dan 1000 studenten op pad gegaan. Ze hebben 96 presentaties gegeven met onderwerpen variërend van meer tijd en aandacht voor de cliënt tot ideeën om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

In de video-terugblik van IK-Levensles 2014 wordt het idee achter IK-Levensles toegelicht en worden voorbeeldprojecten Zwementie en Kickboksen met demente ouderen belicht.

Experts aan het woord
Klik hier voor het filmpje met reacties van diverse experts, waaronder professor Rudi Westendorp en Hannie van Leeuwen.

Overige enthousiaste reacties:

‘Als ambassadeur ouderenzorg ben ik enthousiast over IK-Levensles en vind ik het belangrijk dat onderwijspartijen beter samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs in de zorg voor ouderen te verbeteren’ – Jet Bussemaker, minister OC&W

‘Ouderen moeten zoveel mogelijk zelf doen en regelen in de zorg. Oud zijn is een lot, eenzaam zijn is een keuze’ – Betty Meyboom, voorzitter Nationaal Programma Ouderenzorg

‘Jongeren kijken nu anders tegen ouderen aan; persoonlijk contact is leerzaam en leert jongeren dat ouderen niet zo heel veel van jongeren verschillen’ – Danielle Swart, Vereniging Het Zonnehuis

Meer informatie: www.iklevensles.com, Facebook Levensles, Twitter @IKlevensles

Archief 2015Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009