Huisarts als lijfarts van de oudere

Veel huisartsen zijn nog niet voorbereid op de zorg voor de groeiende groep thuiswonende ouderen. Dat zegt hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp (LUMC). Hij pleit voor een nieuwe rol voor de huisarts in de ouderenzorg. "Een huisarts die nauwer betrokken is, meer luistert en meedenkt, anticipeert en opkomt voor de wensen van de oudere. De huisarts als lijfarts." Om dat mogelijk te maken moet de politiek keuzes maken. "Hoe ouder de bevolking, hoe minder meerwaarde de specialistische zorg heeft. Des te meer ruimte moet er komen voor de generalisten."

Lees het hele interview met professor Westendorp op de website van De nieuwe praktijk, een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en het ministerie van VWS.