Honours Class: oplossingen bedenken samen met de doelgroep

Op maandag 12 april 2021 is de tweede editie van de Honours Class Innovating Health and Well-being COVID-19 van start gegaan, georganiseerd door Leyden Academy in samenwerking met Universiteit Leiden, PLNT Leiden en het LUMC. Dit jaar nemen er dertig zeer gemotiveerde masterstudenten deel aan deze interdisciplinaire cursus. Gedurende een intensieve periode van negen weken leren de studenten over innovaties op het gebied van gezondheid en welbevinden en gaan ze aan de slag met een maatschappelijke uitdaging. Al deze ‘challenges’ hebben ook dit jaar te maken met de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond het delen van medische gegevens, het bereiken van anderstaligen met inclusievere communicatie, en het bevorderen van collegiaal contact tussen thuiswerkers.

In gesprek met betrokkenen en experts
Door middel van design thinking-technieken proberen de studenten in groepjes een passende oplossing te bedenken voor de challenge die zij hebben gekozen. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het spreken met de mensen op wie het vraagstuk betrekking heeft (‘beneficiaries’) en personen die hierbij betrokken zijn (stakeholders en experts). Onmisbaar om beter zicht te krijgen op het probleem en wat dit voor de direct betrokkenen betekent. Het college van donderdagavond 29 april stond daarom in het teken van het ontmoeten van deze betrokkenen en in break-out rooms nader met hen van gedachten wisselen. Ter voorbereiding kregen de studenten een inspirerende gastlezing van onderzoeker Janneke Groothuijse (LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde) over participatory approaches.

De Honours Class Innovating Health and Well-being COVID-19 eindigt op donderdag 17 juni 2021, wanneer de studenten de oplossingen voor hun challenges pitchen.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met Miriam Verhage.

Archief 2021Archief
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009