Handvatten voor beter participatief onderzoek

Ik vind kwetsbaarheid belangrijk in mijn werk en onderzoek. Hier krijg ik handvatten hoe dat aan te boren”, aldus een deelnemer aan onze participatief actieonderzoek (PAR)-training die deze week plaatsvond op ons kantoor in het Leidse Poortgebouw. De training werd ontwikkeld door Tineke Abma en Barbara Groot van Leyden Academy om de PAR-basisprincipes (onderzoek samen met degene waar het om gaat in zorg, welzijn of wijk, gericht op sociale verandering) op interactieve wijze aan onderzoekers mee te geven. In de training staat onderzoek met mensen centraal. Zij worden niet alleen actief betrokken in het onderzoek, maar co-creëren kennis met elkaar.

PAR-benadering
De opbouw van de training begint met hoe je anderen overtuigt van de PAR-benadering, hoe je het proces kunt opstarten en organiseren tot en met het genereren en samen interpreteren van bevindingen en realiseren van impact en verandering. Ingewikkelde issues en struikelblokken (zoals opgelegde grenzen en eisen, frustraties, weerstanden, schaarste en conflicten) worden niet onder het tapijt geveegd, maar komen uitgebreid aan de orde. De training is gebaseerd op onze eigen onderzoekservaringen en die van collega’s.

“Ik begrijp nu dat je, door op het gevoel van data in te gaan, heel snel tot de kern kan komen.” – deelnemer

Recente training
Tijdens de training maakten de deelnemers onder meer een tableau vivant (levend schilderij), onder leiding van Charlotte Langemeijer van CliniClowns Nederland en onderzochten ze met elkaar hoe dat voelde en werkte. Zo leerden deelnemers creatieve benaderingen van onderzoek, om gesprekken op gang te brengen die méér opleveren dan sociaal wenselijke antwoorden. Daarnaast volgden de deelnemers enkele hoorcolleges over onder meer wetenschappelijke kwaliteit, onderzoeksmethodes en het initiëren, organiseren en bouwen van een PAR-project. Ze sloten af met een zelfgemaakte podcast, waarin ze hun opgedane inzichten deelden.

Wilt u meer weten over onze training over participatief actieonderzoek? Neem dan contact op met Lieke de Kock.

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009