Gelijke rechten voor vrouwen

Oudere vrouwen vervullen een belangrijke rol door het verlenen van zorg in onze samenleving, en er is een groeiende groep oudere vrouwen die leiderschap toont en actief zijn in hun lokale gemeenschappen. Elena Bendien en Tineke Abma stellen dat traditionele beelden van oudere vrouwen als verzorgers de mogelijkheden van vrouwen om zelf invulling te geven aan het leven beperken. Zelfs al krijgen vrouwen gelijke rechten dan nog kan de hardnekkige beeldvorming vrouwen beperken. We moeten stoppen te denken over oudere vrouwen als grootmoeders, informele zorgverleners of oppas voor de kleinkinderen. We hebben alternatieve rollen en beelden nodig om nieuwe generaties te inspireren en om een ​​veel rijker scala aan rollen te creëren, passend bij de talenten, creativiteit en ambities van oudere vrouwen. Om dit te illustreren presenteren ze bevindingen uit een participatief actieonderzoek met een groep Zeeuwse vrouwen die ontsnapten uit de frames over oudere vrouwen.

“We zijn niet zomaar oude vrouwen die onzichtbaar vrijwilligerswerk doen. Ik wil dat mensen zien wat we doen en wat we nog kunnen doen. Ik wil dat mensen begrijpen wat voor soort macht wij vertegenwoordigen. Ik vind het vervelend om zelf de aandacht op te eisen, dus laten we het podium aan anderen geven zodat iedereen ons kan zien.” Susan, 67 jaar

Bendien en Abma schreven er een hoofdstuk over voor het boek Older Women in Europa – A Human Rights-Based Approach van Isabella Paoletti, over de kracht, vrijheid, vasthoudendheid, vastberadenheid, veerkracht, onafhankelijkheid, sociale en politieke betrokkenheid van oudere vrouwen. De auteurs die aan deze publicatie hebben bijgedragen vragen ruimte te maken voor ouderen en oudere vrouwen in het bijzonder. Hoe gaat de samenleving discriminatie op grond van leeftijd en geslacht aanpakken? Hoe moeten de werksituaties veranderen om oudere werknemers en in het bijzonder oudere vrouwen te steunen? Hoe moet het pensioenstelsel veranderen? Het boek hanteert een op mensenrechten gebaseerde benadering en biedt waardevolle inzichten voor een breed scala aan mensenrechtenactivisten, professionals, beleidsmakers en sociale wetenschappers, en oudere vrouwen zelf.

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009