Factsheet over ouderen en voeding

Het aantal ouderen zal de komende decennia sterk blijven
toenemen. Volgens het CBS zal het aantal 65-plussers toenemen van 2,5 miljoen in 2009 tot 4,7 miljoen in 2041. In 2050 is naar schatting 25% van de bevolking 65 jaar en ouder, waarvan een derde ouder dan 80 jaar. In de periode tot 2025 zal vooral het aandeel 65- tot 79-jarigen sterk toenemen. Daarna neemt ook de groep 80-plussers sterk toe.

Hoe ouder we worden, hoe groter de kans op ziekten en beperkingen. De ervaren gezondheid en het lichamelijke functioneren nemen af. Meer dan 90% van de 65-plussers woont zelfstandig. De helft hiervan leeft met één of meer chronische ziekten. Coronaire hartziekte, beroerte, artrose en diabetes type 2 veroorzaken het grootste verlies aan gezonde levensja­ren. Hierbij is gezonde voeding belangrijk.

Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy, leverde een bijdrage aan bijgaande adviezen van het Voedingscentrum die
relevant zijn voor ouderen zelf, mantelzorgers, familie en zorgverleners.

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009