Ervaringen centraal: verhalende informatie voor kwaliteitsverbetering

“Ook Tineke Abma, bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing en bijzonder hoogleraar ouderenparticipatie bij het LUMC, denkt dat er in de verpleegzorg een beweging gaande is naar minder technisch-medisch. Het nieuwe kompas sluit daar volgens haar heel goed op aan.” Zo staat geschreven in het artikel van Zorgvisie. “Welbevinden is het uitgangspunt en dat is waar het om gaat in de zorg voor ouderen. Het verpleeghuis is geen mini-ziekenhuisje, zoals het vroeger was. Er lopen geen mensen in witte jassen meer. Het is een thuis geworden waar iemand woont. Het kwaliteitskompas versterkt de beweging naar kwaliteit van bestaan. Kwaliteit bereik je juist door een heel existentiële vraag te beantwoorden, namelijk wie is iemand? En daar moet de zorg op worden afgestemd.”

Even verderop in het artikel: “In het kwaliteitskompas staat dat kwaliteit van bestaan meer op een andere manier verantwoord zou moeten worden. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat te vrijblijvend. Abma vindt dat dit duidelijker benadrukt zou moeten worden in het kompas om de regeldruk te verminderen. Een meer narratieve of verhalende wijze van verantwoorden sluit volgens haar bovendien beter aan bij kwaliteit van bestaan’. “We moeten werken op basis van vertrouwen. Laten we stoppen met alles vastleggen in cijfers. Goede zorg is voor iedereen anders, dus hoe zou je dat anders kunnen meten dan met narratieven? Via verhalen kun je juist laten zien hoe je een verschil maakt in het leven van bewoners.”

Lees het hele artikel in Zorgvisie Kwaliteitskompas: ‘Ouderenzorg is niet meetbaar’ 

Of download de pdf

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009