Praktische informatie

Kosten
De officiële leergangprijs voor 2024 is vastgesteld op €5.995,- (exclusief btw). In deze prijs zijn inbegrepen: collegeblokken en werkbezoeken in Nederland, het lesmateriaal, lunch en maaltijden tijdens de studieblokken en toegang tot de faciliteiten van Leyden Academy.

Niet inbegrepen zijn reis- en verblijfskosten van de internationale studiereis (circa €1.300-1.500). Ook de reiskosten van en naar Leiden en eventuele overnachtingkosten in Leiden zijn voor eigen rekening. Wij kunnen u suggesties doen voor nabijgelegen hotels tegen een gereduceerd tarief.

Organisatie
De supervisie van de opleiding berust bij de directie van Leyden Academy. Alle colleges worden in beginsel gegeven in de collegezaal van Leyden Academy on Vitality and Ageing, in het Poortgebouw in Leiden (recht tegenover NS-station Leiden Centraal, uitgang LUMC-zijde).

Veelgestelde vragen
Waarin onderscheidt de executive leergang zich van andere opleidingen op het gebied van veroudering en gezondheidszorg?
De executive leergang is de enige leergang die specifiek ingaat op wat veroudering is en wat de gevolgen zijn van de vergrijzende samenleving. De leergang onderscheidt zich verder van andere opleidingen door de manier waarop goede zorg voor ouderen aan bod komt, en geeft bouwstenen om anders naar ouderenzorg te kijken.

Wat leer ik tijdens de executive leergang?

  • U bent op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van goede zorg voor ouderen.
  • U leert ouderenzorg vanuit een andere invalshoek te bekijken.
  • U ontwikkelt een duidelijke visie op het gebied van goede zorg voor ouderen.
  • U krijgt handvatten aangereikt om uw visie in beleid te vertalen en vervolgens uit te rollen in de praktijk.
  • U breidt uw netwerk in de zorg uit.
  • U kunt geïnspireerd raken én anderen inspireren op het gebied van ouderenzorg.

Zijn de studiekosten aftrekbaar van de belasting?
Als uw werkgever de opleiding betaalt, kan deze de kosten van scholing volledig als bedrijfskosten in mindering brengen op het resultaat. Betaalt u de opleiding zelf en volgt u deze als opleiding of studie voor uw (toekomstige) beroep, mag u de uitgaven hiervoor, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, in veel gevallen aftrekken als persoonsgebonden aftrek in uw belastingaangifte. Voor meer informatie en de meest recente regelgeving kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

Hoe wordt de deelnemersgroep samengesteld en hoe groot is deze?
Om didactische redenen bestaat een groep uit maximaal twintig personen. We proberen een groep samen te stellen met een optimale mix van deelnemers met verschillende achtergronden en functies, vanuit verschillende velden van de zorg. Een ander criterium is motivatie; de executive leergang is bedoeld voor mensen die het verschil willen maken in goede zorg voor ouderen.

Van welke docenten krijg ik les?
Elk jaar stelt Leyden Academy een exclusief docentencorps samen van personen op kernposities in de wereld van beleid, onderzoek en praktijk. Zo wordt optimaal aangesloten bij de actualiteit. De docenten beschikken over relevante vakkennis, zijn in staat grenzen te verleggen of nodigen uit om bestaande denkbeelden te kantelen. Zij zijn in staat een gezamenlijk zoekproces aan te gaan met de deelnemers, waarbij vragen en antwoorden vooraf niet altijd gegeven zijn.

Ontvang ik een diploma?
Bij afronding van de executive leergang ontvangen deelnemers een certificaat.

Kan ik gemiste blokken inhalen?
Indien u een dag(deel) moet missen, ontvangen wij graag uw afmelding. Bij goede argumenten kunt u het betreffende blok in het daaropvolgende jaar inhalen. Er wordt geen geld teruggegeven voor niet-gevolgde dagdelen.

Wat is de aanvangstijd van de executive leergang?
De leergang vindt vijf keer plaats op een donderdag en vrijdag. De inloop is beide dagen om 09.00 uur en het programma start om 09.30 uur. Het programma eindigt donderdag omstreeks 20.00-20.30 uur en op vrijdag om 16.30-17.00 uur. Naast deze reguliere lesdagen is er een vierdaagse Europese studiereis.

Wat zijn de kosten van de studiereis?
De Europese studiereis vindt plaats van maandag t/m donderdag. De kosten voor de studiereis worden apart in rekening gebracht en bedragen doorgaans tussen de € 1.300 en € 1.500.

Is de studiereis verplicht?
De studiereis is een waardevol onderdeel van de leergang en geeft de deelnemers een unieke kans om te zien op welke wijze en vanuit welke visie de ouderenzorg in een ander land wordt georganiseerd. Deelname aan de studiereis is daarom verplicht. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan met opgaaf van reden van deelname worden afgezien.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met Ellen Plasmeijer via tel. (071) 524 0962 of per e-mail.