Diesoratie universiteit Leiden door professor Westendorp

Professor Rudi Westendorp sprak op 8 februari de 435ste Diesoratie van de Universiteit Leiden uit. Hij deed dit tijdens viering van de Dies Natalis 2010.

Foto: Universiteit Leiden

De titel van de rede is Passend of onaangepast? Over de menselijke levensloop in een snel veranderende omgeving’.

Lees ook het interview met professor Westendorp in de nieuwsbrief van de Universiteit Leiden, waarin hij pleit voor een lijfarts of mantelregisseur voor iedereen.

Eind januari verscheen in de Volkskrant het artikel ‘Stop het verval, blijf bewegen‘, dat gaat over gezond ouder worden (healthy ageing).