De VitaliteitSpelen brengt ouderen in beweging

Zoals we geregeld al berichten stijgt het aantal ouderen in Nederland en neemt de gemiddelde leeftijd steeds verder toe. Meer dan de helft van de 60-plussers is niet voldoende lichamelijk actief, als we de geadviseerde beweegrichtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week volgen. Hoe verder de leeftijd oploopt, hoe minder er wordt bewogen. Terwijl enige beweging, ook op latere leeftijd, veel positieve lichamelijke en mentale effecten heeft.

Positieve effecten van bewegen
Stichting Gouden Dagen en SportVibes hebben daarom een landelijk beweegprogramma de ‘VitaliteitSpelen’ opgezet. “De missie is om ouderen een gelukkigere oude dag te bezorgen door hen te stimuleren om meer te bewegen en zo de positieve effecten van bewegen (weer) te laten ervaren”, aldus Liesbeth Gaasbeek, directeur van Stichting Gouden Dagen. “We doen dit graag samen met gemeenten, zorgverleners, beweegprofessionals en de ouderen en hun familieleden. Met de zorginstelling als vertrekpunt, willen we dit thema structureel onder de aandacht brengen, meer bewegen blijvend bevorderen en kennis delen.”

Centrale rol zorgcentrum
Een groeiende groep ouderen is als bewoner of via wijkverpleging, thuiszorg of dagbesteding gelieerd aan een zorgcentrum. Die infrastructuur biedt kansen voor gemeenten om ouderen in beweging te brengen.  Middels een jaarlijkse bijdrage voor de VitaliteitSpelen krijgt men beweegmaterialen en instructies, een vitaliteitcoach die ondersteunt en adviseert hoe meer beweging te implementeren en de mogelijkheid om gebruik te maken van alle kennis en expertise via een digitaal platform.

Week van de VitaliteitSpelen
Jaarlijks zal de Week van de VitaliteitSpelen georganiseerd worden om zoveel mogelijk ouderen aan het bewegen te krijgen en om landelijke aandacht te vragen voor het belang van bewegen onder ouderen. Tijdens deze beweegweek kan vanuit de zorginstelling verschillende activiteiten worden georganiseerd. VitaliteitSpelen biedt alle informatie en handvaten om de activiteiten bij deelnemende zorgcentra tot een succes te maken.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u de brochure aanvragen? Ga dan naar de website: www.VitaliteitSpelen.nl. Werkt u bij de gemeente aan het lokaal sportakkoord of als buurtsportcoach? Vraag dan welke mogelijkheden er in uw gemeente zijn met de VitaliteitSpelen: tel. 030-6331498, email: info@vitaliteitspelen.nl).

Leyden Academy zet zich met verschillende initiatieven ook in voor het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van ouderen, bijvoorbeeld met de Vitality Club. We juichen dan ook, als samenwerkingspartner, de VitaliteitSpelen van harte toe en wensen alle deelnemers veel succes en plezier.