De ILC-werkgroep ‘Women & Ageing’ maakt zich sterk voor een leeftijdsvriendelijke wereld

Op 16 maart heeft de werkgroep van International Longevity Centre Global Alliance (ILC-GA) Women & Ageing een internationaal event georganiseerd in het kader van het 66ste forum van de Comission on the Status of Women van de VN. Het thema van de bijeenkomst was: Women Working Towards Later Life: Expectations and Inspirations.

Gendergelijkheid
De voorbereiding op een lang leven is belangrijk voor iedereen, maar vooral voor vrouwen, die niet alleen langer leven dan mannen, maar ook gedurende hun hele leven telkens voor unieke uitdagingen komen te staan. De economische empowerment van meisjes en vrouwen heeft een lange weg afgelegd, maar als het gaat om het ouder worden, is er nog een pad te banen. Het forum stond in het teken van hoe oudere vrouwen van vandaag hun leven als kansrijk kunnen beschouwen en hoe ze jongere vrouwen kunnen inspireren om de regie over hun toekomst in eigen handen te nemen. De inzichten die zijn besproken, stoelen op het onderzoek van ILC Global Alliance over levensloop en gendergelijkheid in het kader van intergenerationele benadering. ILC Nederland wordt vertegenwoordigd door Leyden Academy.

Leeftijdsvriendelijke wereld
Vijf prominente sprekers deelden hun visie op beleid en onderzoek, dat gerelateerd is aan levensloop, gezondheid, diversiteit en gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen van alle leeftijdsgroepen, met de nadruk bij het ouder worden. Professor Julie Byles, co-president van ILC-GA en ILC Australia, benadrukte het belang van het zoeken naar een juiste balans tussen de behoeftes en het vermogen van vrouwen op leeftijd. Deze vrouwen kunnen belangrijke pilaren van hun gemeenschappen worden en blijven, zoals de Knitting Nanas, de rolmodellen in milieuactivisme. De presentie van Claudia Mahler, de onafhankelijke expert van de VN voor de rechten van ouderen, focuste op de mensenrechten en in het bijzonder op de rechten van oudere vrouwen. Een van dr. Mahler’s doelen is dat de stem van de vrouw weerklank vindt in haar werk: “Global ageing really has a female face”. Ondanks de belangrijke maatschappelijke bijdrage van oudere vrouwen wereldwijd, worden ze meestal over het hoofd gezien wanneer het gaat om beleid. Monica Ferro, directeur van het VN bevolkingsfonds (UNFPA), pleitte voor meer gedesaggregeerde data en meer aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid. Beide aandachtspunten zullen vrouwen in staat stellen om langer in de arbeidsmarkt en de maatschappij te participeren. Sylvia Perel-Levin, voorzitter van de NGO Committee on Ageing, pleitte ervoor om de bestaande internationale wetgeving rond ageing te gaan vertalen in concrete acties. Susana Harding, directeur van ILC Singapore, bracht een belangwekkend onderwerp naar voren over de vrouwelijke levensloop en intergenerationele verbinding: meer onderwijs voor jongere vrouwen, inclusief ‘financiële geletterdheid’, en een uitwisseling van informatie tussen de verschillende generaties van vrouwen kunnen resulteren in een langer en stabiel later leven, in goede gezondheid en in welvaart. De bijeenkomst kan gezien worden als een mijlpaal in de internationale beweging in de richting van een leeftijdsvriendelijke wereld voor alle mensen, met bijzondere aandacht voor oudere vrouwen. Binnenkort is de link naar de sessie beschikbaar.

Over ILC
International Longevity Centre Global Alliance (ILC-GA) is een onafhankelijke wereldwijde beweging dat als doel heeft om mensen tijdig te laten nadenken over actief en gezond ouder worden met een grotere keuzevrijheid en zelfredzaamheid. In Nederland wordt ILC vertegenwoordigd door Leyden Academy. Verder zijn er afvaardigingen in onder meer Argentinië, Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Japan,  Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009