Community Care Worker, een Erasmus+ project

Met de demografische veranderingen en de druk op Europese zorgstelsels organiseren lokale groepen vrijwilligers steeds vaker zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in hun buurt. Hoewel de manier waarop deze initiatieven in Europa zijn georganiseerd uiteen lopen, bestaan ze allemaal uit een groep vrijwilligers met gemeenschappelijk doel: ondersteuning van zorgbehoevende ouderen in de buurt. Coördinatoren, die vrijwilligers begeleiden, zijn gepassioneerd en toegewijd, maar ze beschikken over weinig middelen en er is weinig gestructureerde opleiding of ondersteuning beschikbaar. Veel coördinatoren vinden daarom het wiel steeds opnieuw uit.

Doel van het Community Care Worker project
Het project heeft tot doel het werk van de coördinatoren van de community initiatieven te ondersteunen en te professionaliseren. Door ervaringen uit te wisselen en tools te ontwikkelen voor coördinatoren, profiteren meer kwetsbare ouderen in Europa van de activiteiten en diensten van de communities. We doen dit in een iteratief proces met belangrijke stakeholders.

In dit internationale project werken de volgende organisaties samen:

  • Stichting Gouden Dagen (projectleiding) in Nederland. Gouden Dagen werkt samen met een netwerk aan zorginstellingen en buurthuizen aan een betere kwaliteit van het leven voor ouderen. Het doel is om eenzaamheid te bestrijden en tegelijkertijd mensen bijeen te brengen.
  • Leyden Academy. Lees hieronder meer over de rol van Leyden Academy.
  • DEOS in Slovenië. DEOS biedt een breed scala aan diensten voor ouderen, op verschillende locaties in Slovenië, zoals: thuiszorg, hulp aan huis, dagopvang en dagactiviteiten. Dat doen ze met een team van ruim 800 medewerkers voor 1.400 ouderen.
  • Zavod AS in Slovenië. Zavod is een non-profit organisatie (the Active Age Institute) dat zich richt op het organiseren van sociale welzijnsactiviteiten voor ouderen in Slovenië. Zoals het verbinden van vrijwilligers met ouderen om de eenzaamheid te verminderen. Ze werken nauw samen met Deos, vrijwilligersorganisaties en andere zorginstellingen en hebben dagelijks contact met ouderen.
  • Fundacion Harena in Spanje. FH stimuleert begeleiding, zowel persoonlijk als telefonisch, culturele groepsuitjes en bewustwordingsactiviteiten die een betrokken houding van burgers ten opzichte van alleenwonende ouderen bevorderen.
  • Allyoucanlearn in Nederland. Een e-learningplatform in zorg en welzijn.

Rol van Leyden Academy
In een desk research fase is de huidige stand van zaken van community initiatieven onderzocht in elk land. Inclusief de rol van de coördinator. De resultaten van het desk research rapport presenteren we ook in infographics, die in één oogopslag de stand van zaken van in de verschillende landen weergeeft. De infographics worden ontwikkeld door Leyden Academy.

Gekozen is voor een opzet van World Café sessies en kwalitatief onderzoek in focusgroepen. De uitkomsten daarvan dienen als input voor het ontwikkelen van de interactieve leermiddelen en de e-learning toolkit om coördinatoren te ondersteunen in hun leerproces. Leyden Academy ontwikkelt die leermiddelen.

Het project is gefinancierd door Erasmus+ en heeft een looptijd van enkele jaren. De start was in december 2021 en naar verwachting sluit het project in september 2024. Voor meer informatie, neem contact op met digital learning specialist en projectmanager Marie-Louise Kok.

 

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009