Beter ouder worden met levenskunst

Het team van kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing zet zich in voor verbetering van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Naast lichamelijke vitaliteit hebben wij ook aandacht voor mentale en geestelijke vitaliteit. Samen het gesprek aangaan, wijsheden delen en filosoferen over het leven houdt niet alleen de geest fit, het werkt ook verbindend en draagt bij aan zingeving. Daarom gaat Leyden Academy zich de komende jaren richten op levenskunst voor ouderen. Dit doen we door oprichting van een Stoïcijnse school voor senioren.

VOORbeeld-verkiezing voor een gezonde samenleving
De oprichting van De Stoïcijnse school voor senioren kan mogelijk worden gemaakt door een subsidie van de VOORbeeld-verkiezing 2022, die in oktober zal plaatsvinden. Deze verkiezing is het initiatief van een aantal geëngageerde ondernemers. Zij stellen jaarlijks 10% van hun omzet beschikbaar voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan een mooiere, betere en gezondere samenleving voor mens, dier en milieu.

Over het stoïcisme
Het stoïcisme is een vorm van levenskunstfilosofie die vandaag de dag in veel landen erg populair is. In de laatste tien jaar zijn er veel boeken verschenen over deze eeuwenoude levensvisie. Klassieke teksten werden hertaald en inzichten daaruit werden toegepast op de problemen waar we in het heden mee te maken hebben. Bijvoorbeeld gezond ouder worden.
Van de klassieke stoïcijnse filosofen gelden Epictetus, Seneca en Marcus Aurelius als de grote inspiratoren. Zij leefden en leerden alle drie zo rond het begin van onze jaartelling. De ene was keizer, de andere slaaf, de derde adviseur. Niet elitair dus of hoog over, maar praktisch, alledaags herkenbaar en interessant voor alle rangen en standen, voor jong en oud.
Zeker in de samenleving van nu, waarin maakbaarheid nog altijd hoogtij viert, is het stoïcisme een effectieve sparringpartner. Over veel belangrijke levensthema’s, zoals succes, aanzien, bezit, ziekte, lijden en verlies hebben we – aldus de stoïcijnen – slechts zeer beperkte macht. We hebben weinig invloed op hoe dingen gaan, op wat ons gegund is en wat niet.

Wilt u uw stem op ons mooie project uitbrengen? Dat kan tot 14 juni via deze link! (U kunt opplussen naar 10 punten en dan bevestigen.)

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009