Bericht uit de zorgesthetische werkplaats: de wijsheid van hout

Op dinsdag 28 maart vond de eerste workshop plaats aan de werkbank van de zorgesthetische werkplaats. De werkbank werd bemenst door Tineke Abma, Lieke de Kock, James Thompson en David van Bodegom. Onder begeleiding van kunstenaar Sandra Schouten en filosoof Tom Maassen werd houtbewerking een inspirerende en verdiepende vorm van zelfonderzoek. 

In deze workshop onderzochten we vormen van maken als manieren om te zorgen. De liefde van een maker voor het werk is zorg. Verschillende mensen, andere lichamen, andere manieren van reageren op materiaal, op gereedschap, op wat zich aandient en wat zich vormt. Zoals geen twee stukken hout hetzelfde zijn, zo maken twee mensen iets nooit exact op dezelfde manier. Het is van belang dat je het hout leert kennen, dat je voelt hoe het reageert op jouw pogingen om het te bewerken en dat je de juiste gereedschappen weet te vinden voor jouw soort hout.  Door samen hout te bewerken, onderzoeken we onze eigen professionaliteit en vakmanschap. Het proces is daarbij belangrijker dan het eindresultaat.

Interventies
Sandra gebruikte gedurende de workshop kunstzinnige interventies om de lichamelijke en zintuiglijke betrokkenheid van deelnemers te versterken. Bijvoorbeeld door geblinddoekt contact te maken met het hout. Of door een paar minuten te werken aan het project van een ander: de een durfde bijna niets te doen maar was niet bezorgd over wat er met het eigen hout gebeurde, terwijl een ander voortvarend aan de slag ging met het hout van een ander. Of door tegelijkertijd hardop uit te spreken wat er in je omgaat, welke overwegingen, ideeën, ervaringen, keuzes en aarzelingen er zijn. Tegen het einde van de sessie moesten de deelnemers op een groot vel papier het individuele maakproces weergeven. Dit gaf een heel divers beeld en een goed gesprek over manieren om je te verhouden tot werk en tot creëren.

Zorgesthetiek
James, die verbonden is aan de universiteit van Manchester, schrijft in zijn recente boek Care Aesthetics. For artful care and careful art dat er in de kunst veel wordt zorggedragen en dat er in de zorg veel esthetiek is: in het contact en de interacties tussen mensen en lichamen, de schoonheid in zorgzaamheid, aanraking en ontroering, manieren om de ander te troosten en te begeleiden, en het aanvoelen van wat nodig is en daar de juiste keuzes in maken. Er valt nog genoeg te leren van elkaars kunst en ambacht, aldus James. Hij  hoopt dat door onderzoek naar en aandacht voor het vakmanschap van zorgprofessionals, hun prachtige werk anders zal worden ontvangen en gewaardeerd.

Werkplaats
De zorgesthetische werkplaats van Leyden Academy is een benaderingswijze van zorg die precies daarin, in de beelden en opvattingen over dat werk, meer verdieping probeert te krijgen. We nodigen professionals, docenten en studenten uit het zorgdomein van harte uit in de werkplaats. Het onderzoeken van het eigen vakmanschap en van manieren om te zorgen, door houtbewerking, is een effectieve en inspirerende manier om jezelf, je collega’s en je werk beter te leren kennen. Daarnaast is de workshop ook geschikt voor ouderen en kunnen we dat op aanvraag organiseren.

Meer lezen over de verschillende werkplaatsworkshops? Klik hier. Heeft u interesse in deelname of heeft u vragen met betrekking tot de zorgesthetische werkplaats? Neem dan contact op met Tom Maassen via maassen@leydenacademy.nl.

Archief 2023Archief
2024
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009