Artikel PLOS ONE: effect zorgstage op beeld studenten over ouderen

Wat is het effect van een zorgstage op de beeldvorming over ouderen bij eerstejaars geneeskundestudenten? Onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Center for Healthy Aging van de Universiteit van Kopenhagen publiceerden erover op 20 januari 2017 in wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. In het collegejaar 2012-2013 werden circa 250 eerstejaars studenten geneeskunde geënquêteerd, voorafgaand aan en na afloop van de verplichte zorgstage van twee weken in een verpleeghuis, revalidatiecentrum of geriatrische afdeling van een ziekenhuis.

Het artikel When Contact Is Not Enough: Affecting First Year Medical Students’ Image Towards Older Persons door Sasmita Kusumastuti, Esther van Fenema, Eugenie Polman, Wilco Achterberg, Jolanda Lindenberg en Rudi Westendorp is op 20 januari 2017 gepubliceerd in online open-access wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE. 

Archief 2017Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009