Artikel in BMJ kersteditie

Mortality in former Olympic athletes: retrospective cohort analysis

Roeiers hebben geen overlevingsvoordeel ten opzichte van golfers…..

En hoge mate van lichamelijke botsingen brengen een verhoogd sterfterisico met zich mee

Wat overleving betreft, voegt intensief sporten niets toe aan gewoon bewegen. Sterker nog, het intensief beoefenen van contactsporten bekort zelfs het leven. Dit blijkt uit onderzoek van Amsterdamse studenten Ruben Zwiers en Frank Zantvoord, die onder begeleiding van Frouke Engelaer en David van Bodegom van Leyden Academy on Vitality and Ageing, zich verdiept hebben in sterfte bij oud-Olympische atleten.
In hun onderzoek hebben ze 9.889 oud-Olympische sporters van 43 disciplines onder de loep genomen. Ze hebben gekeken naar het effect van verschillende niveaus van statische (kracht), dynamische (duur) en cardiovasculaire (kracht plus duur) sport op sterftekansen later in het leven. In een analyse hebben ze laten zien dat de levensverwachting van sporters die golf of cricket speelden net zo hoog is als van Olympische roeiers of fietsers. Maar contactsporten en sporten met risico’s dat het lichaam ergens tegenaan botst, gaan gepaard met een 11-16% hogere sterftekans ten opzichte van sporters die geen lichamelijke contactsporten doen of risico op lichamelijke botsingen hebben.

Op vrijdag 14 december 2012 is het artikel in de speciale kersteditie van BMJ verschenen. Ook hebben onder andere The Times en Wall Street Journal er aandacht aan besteed. Klik hier voor de link.