Amerikaanse verpleegkundestudenten aan de slag met leefplezier

Vandaag kregen we bezoek van zestien verpleegkundestudenten en twee docenten van Saginaw Valley State University in Michigan, Verenigde Staten. Zij maken een studiereis door Nederland om kennis te maken met ons zorgstelsel en dit te vergelijken met het Amerikaanse systeem, zowel de uitgangspunten als de uitwerking in de praktijk. De studenten bezoeken onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, de GGD en kennisinstituten als Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Senior onderzoeker Josanne Huijg verwelkomde de studenten met een presentatie over het wetenschappelijke werk van Leyden Academy, met bijzondere aandacht voor het project Leefplezierplan voor de zorg. Dit onderzoek is erop gericht om in verpleeghuizen het leefplezier van bewoners als vertrekpunt te nemen. Wat levert deze aanpak op voor de ouderen, hun belangrijke anderen en de verpleegkundigen en verzorgenden? En hoe maak je deze ‘narratieve’ kwaliteit van zorg zichtbaar voor externe partijen?

De studenten waren zeer geïnteresseerd in deze positieve, persoonsgerichte benadering en stelden veel vragen. Ze werden ook uitgedaagd om na te denken over wat zij zelf belangrijk vinden in hun leven, en om drie dingen op te schrijven. Vrijwel iedereen noemde familie en vrienden. Volgens Josanne laat onderzoek ook zien dat betekenisvolle relaties het belangrijkst zijn voor het welbevinden van mensen. Andere voorbeelden die de studenten opschreven waren natuur, religie, muziek en dansen, mijn honden en “mijn kopje koffie ’s ochtends”.

We vroegen de jonge Amerikanen vervolgens om hun kaartjes te ruilen met hun buren en een willekeurig ding door te strepen. Hoe voelt dat? “Heel triest”, vonden de studenten. Doel van deze oefening was om te ervaren hoe het voelt als je iets moet achterlaten wat belangrijk voor je is, als je verhuist naar een verpleeghuis. Zoals je geliefde waar je al zo lang mee samenwoont, je huisdier of bepaalde hobby’s en rituelen waar je aan gehecht bent. Dit is dan ook een belangrijk doel van het Leefplezierplan-project: bewoners van verpleeghuizen helpen om zoveel mogelijk hun leven te leiden zoals zij dat zelf het liefst willen en de persoon te zijn die ze graag willen zijn.

Vervolgens vertelde arts-onderzoeker Paul van de Vijver over Leyden Academy’s visie op en onderzoek naar vitaal verouderen. De studenten konden ten slotte het slijten van ledematen en zintuigen aan den lijve ervaren door het ‘verouderingspak’ uit te proberen.

Archief 2020Archief
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009