Beelden en de stem van ouderen bij afscheid Marieke van der Waal

Op woensdag 15 januari jl. nam Marieke van der Waal afscheid van Leyden Academy, na er ruim negen jaar actief te zijn geweest als directeur-bestuurder. Ter gelegenheid van haar afscheid werd in Scheltema te Leiden de bijeenkomst ‘Beelden van jong en oud’ georganiseerd. In het programma kwamen wetenschap, beleid en praktijk samen op twee thema’s die Marieke en Leyden Academy na aan het hart liggen: positieve beeldvorming over ouderen en het ouder worden, en het centraal stellen van het perspectief van oudere mensen.

Contact tussen generaties
Jolanda Lindenberg ging in haar voordacht in op de ‘generatiestrijd’ die zou woeden tussen babyboomers en millennials. Zij gaf aan dat het denken in generaties nuttig kan zijn, het geeft context en duiding bij wat mensen uit dezelfde levensfase verbindt, maar tegelijk werkt het beperkend. Generaties zijn niet vastomlijnd, de grenzen zijn arbitrair en mensen blijven zich ontwikkelen. Volgens Jolanda moeten we generaties en kalenderleeftijden sowieso niet als uitgangspunt nemen in ons denken. Om beeldvorming over en weer positief te beïnvloeden, is contact tussen jongeren en ouderen op zichzelf niet genoeg. Voorwaarden zijn persoonlijk, langdurig contact, op gelijkwaardige basis, bijvoorbeeld op basis van gedeelde interesses. Mooie voorbeelden van dergelijke ontmoetingen toonde Ingrid Meijering van stichting GetOud. Zij presenteerde enkele originele initiatieven die jong en oud verbinden, vaak ontwikkeld in samenwerking met Marieke van der Waal namens Leyden Academy en het Jo Visser fonds. Projecten als LevensLes en TattooAge brachten scholieren op een creatieve wijze in contact met inspirerende ouderen.

De stem van ouderen
Hoe geven we structureel ruimte aan de stem van ouderen, bijvoorbeeld in beleid? De derde spreekster Marilyn Haimé is lid van de Raad van Ouderen, die de minister gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Zij vertelde over het ontstaan van de Raad en de adviezen die in het afgelopen jaar zijn uitgebracht. Haimé is raadslid als afgevaardigde van Netwerk NOOM en behartigt onder meer de belangen van oudere migranten, een groep die “net zo divers is als de rest van de samenleving.” Uiteraard mocht de stem van ouderen zelf ook niet ontbreken op het podium. Zoals zij eerder gewend was te doen binnen de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg, interviewde Marieke zelf een bijzonder echtpaar uit het Haagse Laakkwartier. Leo en Netty Olffers zetten sinds 2012 hun deuren voor ouderen uit de buurt, voor een kopje koffie, steun en gezelligheid. Inmiddels telt de Laakse Lente zo’n 80 leden en is hun huiskamer het kloppend hart van de buurt. Motto van Leo en Netty: “Aandacht is het mooiste dat je een mens kan geven.” Je zou elke wijk zo’n echtpaar wensen.|

Als verrassing voor Marieke kreeg ten slotte haar eigen koor het podium, het Lelystad Kamerkoor. Tien koorleden zongen voor Marieke ‘An Irish Blessing’ van James E. Moore, met de toepasselijke tekstregels: ‘May the road rise to meet you (…) and until we meet again, may you keep safe’.

Archief 2020Archief
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009