Advies van Sociaal Cultureel Planbureau over ouderenmishandeling

Ouderen die afhankelijk zijn van anderen, zowel thuiswonend als wonend in een zorginstelling, kunnen slachtoffer zijn van materiele uitbuiting of al dan niet opzettelijke mishandeling. Hoeveel ouderen hiervan slachtoffer zijn is onduidelijk. Het meest recente onderzoek stamt uit de jaren negentig. Schaamte, onwetendheid en de afhankelijke positie van het slachtoffer spelen, net als bij kindermishandeling en geweld tegen vrouwen, een belangrijke rol bij ouderenmishandeling. Dat maakt het fenomeen moeilijk bespreekbaar en te onderzoeken.

Het advies van het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijft of onderzoek naar omvang en aard van ouderenmishandeling zinvol is en hoe dat onderzoek vorm zou kunnen krijgen.
Het advies is door Inger Plaisier en Mirjam de Klerk geschreven op het verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanuit Leyden Academy on Vitality and Ageing is promovendi Yuliya Mysyuk geïnterviewd gezien haar onderzoek naar ouderenmishandeling.  

Klik hier voor de link naar de site van het SCP waarop het advies kan worden gedownload.

Archief 2014Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2009