Actie-onderzoek in de praktijk: de ervaring en ontwikkeling van Roelien

Roelien van Hove, werkzaam als coach/GVP en actie-onderzoeker binnen Topaz-locatie Zuydtwijck, vertelt hoe het onderzoeksproject ‘Samen werken aan liefdevolle zorg’ haar heeft geholpen in haar ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkelingen
“Ik vond het best spannend om de rol van onderzoeker op me te nemen, aangezien ik geen ervaring had in het uitvoeren van onderzoek en het samenwerken met Leyden Academy. Wat ik leuk en leerzaam aan dit onderzoek vind is dat je informatie leert ophalen bij verschillende mensen, om vervolgens verder de verdieping in te gaan. Wat mij opviel is dat we geneigd zijn snel aannames te doen, waardoor we niet tot de kern van een probleem komen. De invloeden van anderen blijken veel invloed te hebben op je eigen mening en gedachten. Het samenbrengen van de naasten van bewoners en de medewerkers van de afdeling vond ik erg mooi. Het gaf een bijzondere dynamiek. Om een veilige omgeving te creëren om met elkaar in gesprek te gaan, hebben we ervoor gekozen naasten van de ene afdeling en medewerkers van de andere afdeling aan elkaar te koppelen. Het effect was meteen zichtbaar, namelijk een verbetering in contact op de afdelingen. Door dit onderzoek veranderde mijn kijk op de afdeling en mijn focus in mijn functie als afdelingscoach. Ik kreeg veel inzicht in onderliggende problemen die op de afdeling spelen. Hierdoor wilde ik gedurende het onderzoek al aan de slag met de opgehaalde data. Ook deelnemers aan de bijeenkomsten kregen dit gevoel.”

Wederzijdse waardering
“Medewerkers kregen meer begrip voor elkaar, er werd een soort van saamhorigheid ontdekt en wederzijdse waardering.  Nu het onderzoek is afgerond hebben we een beter beeld gekregen van de aandachtsgebieden om een betere samenwerking in de driehoek te gaan realiseren. We gaan een kernteam vormen met medewerkers van de beide afdelingen en gaan we een plan van aanpak maken. Waar we als eerste mee aan de slag gaan is de zeggenschap van de bewoner onder de aandacht te brengen bij medewerkers en naasten. Inmiddels hebben we een goedbezochte naasten-medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Dit zal een vervolg krijgen. Ook hebben we met coördinatoren van informele zorg de uitkomsten van het onderzoek besproken. Hierbij hebben we gekeken hoe onze resultaten geborgd kunnen worden in de ontwikkelplannen, die gericht zijn op heel Topaz. Het was een ontzettend leuk en leerzaam onderzoek. Door te kijken door twee verschillende brillen (praktijk en wetenschap) naar hetzelfde proces zijn we samen tot een aantal mooie aanbevelingen komen.”

Meer lezen over dit onderzoek? Klik hier!

Nieuwsberichten 2024Archief
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009