Foto: Marcus Peters

Duurzame inzet ontwerpkracht in de zorg: ENCOUNTER#9

Onverwachte opbrengst
De inzet van design binnen de zorg kan een waardevolle, verrijkende en innovatieve manier zijn om een frisse aanpak te genereren voor de uitdagingen waar de zorg voor staat. Tegelijkertijd is de realisatie er van geen instant weg naar succes. Projecten zijn sterk relationeel gedreven (van mens tot mens), de waarde zit soms eerder in onverwachte dan beoogde opbrengsten. Over deze onderwerpen gingen deelnemers en betrokkenen uit de zorg, design, wetenschap en onderwijs, woensdag 16 maart in gesprek tijdens de laatste bijeenkomst in de reeks Duurzame inzet ontwerpkracht in de zorg. Deze reeks is door Joost van Wijmen en Jetske van Oosten, in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, opgezet. Eerdere projecten in de reeks zijn Fysiek Fabriek en Re-creatie.

Reflectieprocessen
Dit keer stonden de uitdagingen, leerpunten, opbrengsten en gemiste kansen uit ENCOUNTER#9 centraal. Lieke de Kock, onderzoeker bij Leyden Academy, begon de bijeenkomst met een prikkelende column. Zij vroeg kritisch te kijken naar de manieren waarop de creatieve professional zichzelf en de partners met wie wordt samengewerkt soms in de weg zit. Het daaropvolgende gesprek ging over verschillende niveaus van leren waarbij reflectieprocessen worden toegepast om samen met partners en betrokkenen te leren van de ervaringen die tijdens ENCOUNTER zijn opgehaald. Er bleek een verschil tussen het verwachte doel (duurzaam laten landen van design in de zorg) en de werkelijke opbrengst van het project. Deze lag verscholen in het project en openbaarde zich pas tijdens de realisatie. Het eigenaarschap verschoof van de designer, naar de betrokken onderwijsprofessionals, naar de deelnemende zorgorganisatie en soms ook naar de studenten en ouderen. Ieder met een eigen doel, verwachting en rol.

Praktische handvaten
Een project als ENCOUNTER heeft een bescheiden bereik. Als experiment geeft het praktische handvaten zoals kennisnemen van elkaar en je verplaatsen in de ander zonder hierbij jezelf te verliezen. Uit de sessie bleek dat het eigenaarschap, de praktijkkennis en het plezier was vergroot bij verschillende zorgstudenten en betrokken onderwijsprofessionals. Dat is een waardevolle opbrengst. Zeker wanneer je je realiseert dat de uitstroom van zorgprofessionals tot problemen leidt en dat de komende tien jaar het personeelstekort nog verder toeneemt.

Meer lezen over het ENCOUNTER-designonderzoek van Joost van Wijmen? Ga dan naar de website!

Archief 2022Archief
2024
2023
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009