Toekomstplannen en dromen van oudere mensen

Met de stijgende levensverwachting en het toenemende aantal oudere mensen in Nederland, wordt de wijze waarop we ouder worden steeds relevanter, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Naar het concept ‘succesvol verouderen’ wordt al verschillende decennia wetenschappelijke onderzoek verricht. Het concept staat ter discussie, bijvoorbeeld wanneer de mate van succes vooral aan de gezondheid van de ouderen wordt gerelateerd. Recent onderzoek richt zich steeds meer op de balans tussen gezondheid, welbevinden en de mate van participatie in de samenleving.

Het onderzoek van Leyden Academy richt zich op wat oudere mensen zélf belangrijk vinden. Daarbij worden bestaande definities van succesvol ouder worden meegenomen. Belangrijkste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de toekomstplannen en dromen van ouderen. In de analyses zijn de invloed van gezondheid, welbevinden en participatie op deze plannen en dromen meegenomen.

Meer weten? Neem contact op met Josanne Huijg.