Josanne Huijg

Josanne Huijg 2015-websize

Dr. Josanne Huijg studeerde psychologie en volbracht haar master klinische psychologie aan Universiteit Leiden. Ze werkt sinds 1 mei 2015 bij Leyden Academy. Josanne verricht onderzoek naar het welzijn, de wensen, waarden en ambities van oudere mensen. De verworven kennis vertaalt zij naar activiteiten en projecten die bijdragen aan gelukkig en gezond ouder worden.

Tot haar recente onderzoek en activiteiten behoort de implementatie van de Life And Vitality Assessment (LAVA). Aan de hand van deze tool kan met ouderen in gesprek worden gegaan over wat zij belangrijk vinden in hun leven en hoe tevreden ze hiermee zijn. Dit geeft ouderen inzicht in hun kwaliteit van leven, de thema’s die zij zelf belangrijk vinden en hoe zij hun levenstevredenheid kunnen vergroten.

Thema’s
Vitaliteit en welbevinden van oudere mensen, belang van beweging, gezondheidspsychologie

Voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties verwijzen we u naar PubMed.

Contact
E-mail
LinkedIn