Josanne Huijg

Josanne Huijg 2015-websize

Dr. Josanne Huijg studeerde psychologie en volbracht haar Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden. Ze werkt sinds 1 mei 2015 bij Leyden Academy. Josanne verricht onderzoek naar het welzijn, de wensen, waarden en ambities van oudere mensen. De verworven kennis vertaalt zij naar activiteiten en projecten die bijdragen aan gelukkig en gezond ouder worden.

Tot haar recente onderzoek en activiteiten behoort de implementatie van de Life And Vitality Assessment (LAVA). Aan de hand van deze tool kan met ouderen in gesprek worden gegaan over wat zij belangrijk vinden in hun leven en hoe tevreden ze hiermee zijn. Dit geeft ouderen inzicht in hun kwaliteit van leven, de thema’s die zij zelf belangrijk vinden en hoe zij hun levenstevredenheid kunnen vergroten. Daarbij is Josanne als trainer en onderzoeker betrokken bij het pilot-project ‘Leefplezierplan voor de zorg – Een persoonlijke blik op kwaliteit’. In dit project krijgen de wensen en verlangens van ouderen in de langdurige zorg een centrale rol en worden leef- en werkplezier als uitgangspunt voor kwaliteit genomen.

Thema’s
Vitaliteit en welbevinden van oudere mensen, leef- en werkplezier in de langdurige zorg, belang van beweging, klinische en gezondheidspsychologie

Een greep uit de media

  • MAX Vandaag, juni 2017, videocollege Geluk op leeftijd
  • Voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties verwijzen we u naar PubMed.

Contact
E-mail
LinkedIn