Werken aan een gezonde leefstijl bij de Kwekerij

Werken aan een gezonde leefstijl bij de Kwekerij

In kwekerij de Ecotuin in Leiden gaat vandaag een pilot van start voor een leefstijlprogramma dat mensen met diabetes type 2 helpt om duurzaam gezonder te leven. Uit onderzoek blijkt dat mensen hun diabetes kunnen ‘omkeren’ door meer te bewegen en gezonder te eten, maar dat het ook moeilijk is om gedrag te veranderen én dit vol te houden. Doel van het nieuwe leefstijlprogramma ‘Bij de Kwekerij’ is dat mensen samen aan de slag gaan en elkaar motiveren om gezonder te leven.

Dit project is een samenwerking van Leyden Academy, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), reïntegratiebedrijf DZB Leiden en Stichting Je Leefstijl als Medicijn. Samen ontwikkelen en onderzoeken de partners een leefstijlprogramma waaraan diabetes type 2-patiënten kunnen deelnemen. Dit kunnen patiënten zijn van het LUMC, van huisartsenpraktijken uit de omgeving maar ook kandidaten van DZB Leiden. Ook andere geïnteresseerden met diagnose diabetes type 2 kunnen zich aanmelden door contact op te nemen met onderzoeker Frank Schalkwijk.

Samen tuinieren, koken en bewegen
Bij de kwekerij zijn alle benodigde faciliteiten aanwezig, zoals een ecologische moestuin, een groene omgeving om buiten te bewegen en een professionele keuken om samen te leren gezonder te koken. De deelnemers komen op verschillende dagen in de week bijeen om workshops te volgen: om samen te bewegen, groenten te oogsten in de tuin en te koken. Bij alle activiteiten is peer coaching het uitgangspunt: de groep coacht en motiveert elkaar, zonder hulp van een (zorg)professional.

Naar een effectief leefstijlprogramma
Het doel is om te komen tot een bewezen effectief leefstijlprogramma dat op eigen benen kan staan. In het programma wordt hiertoe een aantal succesvolle (burger)initiatieven gecombineerd:

  • Stichting Je Leefstijl Als Medicijn is een burgerinitiatief met een online community van mensen met diabetes type 2 die elkaar ondersteunen om gezonder te leven.
  • De Vitality Club is een beweegclub voor oudere buurtbewoners, opgericht door Leyden Academy. De deelnemers sporten samen in de wijk en coachen elkaar. De beweeggroepen zijn daardoor laagdrempelig, goedkoop en duurzaam.
  • Het LUMC biedt diverse workshops aan over gezonde voeding vanuit de afdeling Diëtetiek en de centrale keuken.

Twee jaar onderzoek
Onderzoekers van het LUMC en Leyden Academy zijn verantwoordelijk voor de wetenschappelijke evaluatie van de effecten van het leefstijlprogramma. De eerste pilot is nu van start gegaan om ervaring op te doen. In het voorjaar van 2022 start het wetenschappelijk onderzoek met een looptijd van twee jaar. Onderzoeker David van Bodegom van Leyden Academy, tevens hoogleraar Vitaliteit aan het LUMC: “We weten dat mensen van diabetes type 2 kunnen genezen door hun leefstijl aan te passen. Maar we weten ook allemaal hoe lastig het is om je gedrag duurzaam te veranderen. We hebben veel goede ervaringen opgedaan met peer coaching-interventies zoals de Vitality Club, waar wijkgenoten samen aan hun conditie werken. We zien dat mensen komen meedoen om fitter te worden, maar blijven terugkomen omdat het zo gezellig is. We hopen dit effect ook te zien Bij de Kwekerij.”

Pleidooi voor leefstijlinterventies in JAMA Cardiology

Pleidooi voor leefstijlinterventies in JAMA Cardiology

In april 2019 verscheen er in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift JAMA Cardiology een commentaar van Leyden Academy-onderzoekers Frank Schalkwijk en David van Bodegom. Ze reageerden op de eerder in dit blad gepubliceerde bevinding dat het stijgen van de bloeddruk met het toenemen van de leeftijd geen ‘normaal’ verouderingsverschijnsel is dat bij iedereen optreedt, maar veroorzaakt wordt door leefstijlfactoren waar vrijwel iedereen aan blootgesteld wordt. Simpel gezegd: bijna iedereen eet te veel en beweegt te weinig. Gezien de universele aanwezigheid van deze risicofactoren, pleiten Schalkwijk en Van Bodegom voor meer aandacht voor leefstijlinterventies die zijn gericht op de gehele populatie. Op dit moment zijn interventies vooral gericht op het individu, waarbij mensen worden aangesproken op hun gedrag. Dit is echter geen vruchtbare methode als onze omgeving erop is ingericht om ons ongezonde keuzes te laten maken.

Lees hier het volledige artikel: Absence of the Association of Blood Pressure With Age in a Remote Venezuelan Population Renews the Call for Population-Wide Interventions.

Open dag bij Vitality Club Stevenshof in Leiden

Open dag bij Vitality Club Stevenshof in Leiden

In de media is volop aandacht voor de thema’s vitaliteit en veroudering. Zo publiceerde het CBS vandaag nieuwe cijfers over onze levensverwachting. We leven steeds langer in goede gezondheid. Goed nieuws dus. Maar dat gaat niet vanzelf. Blijven bewegen is uitermate belangrijk. Zo vinden we ook bij de Vitality Club. Vandaar dat we op donderdag 12 april een open dag organiseren. Van 09.00-10.30 uur bent u van harte welkom voor een korte kennismaking ‘Samen bewegen’, met een fit-test voor de liefhebbers en tot slot een mini-lezing van arts en verouderingswetenschapper Frank Schalkwijk. Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers.

Wanneer? Donderdag 12 april, van 09.00-10.30 uur
Waar? 
Vitality Club Stevenshof, bij Buurtcentrum Stevenshof, Trix Terwindtstraat 4 te Leiden
(de toegang is gratis)

Vitality Club is een initiatief van Leyden Academy met als doel om mensen gezond en gelukkig oud te laten worden. Naast de gezondheidswinst die een uur bewegen per dag oplevert, ervaren de deelnemers het sociale aspect ook als zeer waardevol. Klik hier voor meer informatie en de verschillende locaties.

 

Leiden start 3e Vitality Club in de Stevenshof

Leiden start 3e Vitality Club in de Stevenshof

Op maandag 13 november 2017 gaat een nieuwe Vitality Club van start in de Stevenshof in Leiden. Onder het motto ‘Wordt fit en maak vrienden’ zijn de deelnemers van de reeds bestaande Vitality Clubs in Leiden Noord en de Professoren- en Burgemeesterswijk al heel enthousiast. Wie weet… heeft straks iedere Leidse wijk een eigen Vitality Club.

Samen bewegen in de buitenlucht
Volgens de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen. Helaas halen velen die norm niet. Terwijl voldoende beweging de mobiliteit, kwaliteit van leven en levensduur aanzienlijk kan verhogen. Met name voor 50-plussers is voldoende beweging essentieel, gezien het risico op leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en gewrichtsklachten. Het doel van de Vitality Clubs is om elkaar te motiveren om gezamenlijk beweging in de dagelijkse routine te integreren en zo gezonder en gelukkiger oud te worden. Naast de gezondheidswinst die een uur bewegen per dag oplevert, ervaren de deelnemers ook het sociale aspect als zeer waardevol.

Toegankelijk niveau
Van maandag tot en met vrijdag zijn 50-plussers van 09.00 tot 10.00 uur van harte welkom om samen te bewegen in het Stevenspark, in aanwezigheid van een vrijwillige coach. Het verzamelpunt is Buurtcentrum Stevenshof, Trix Terwindstraat 4 in Leiden. De oefeningen zullen matig intensief zijn en kunnen op ieder niveau worden uitgevoerd. De geringe kosten voor deelname van 1 euro per week (ongeacht het aantal keren dat men per week aanwezig is) zijn bedoeld voor de aanschaf van materiaal. Er zijn geen inschrijf- en abonnementskosten, deelname is geheel vrijblijvend en aanmelden is niet noodzakelijk.

Meer informatie? Ga naar de website of neem contact op met Frank Schalkwijk (tel. 071-5240960).