Marieke van der Waal

Ir. Marieke A.E. van der Waal is sinds april 2010 directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Marieke is verantwoordelijk voor het (cursorische) onderwijs, management, financiën en contacten met de Raad van Commissarissen en samenwerkingspartners. Een van Marieke’s aandachtspunten is onderwijsvernieuwing op het gebied van goede zorg voor ouderen. Het onderwijs van nu gaat onvoldoende mee met de actuele ontwikkelingen en inzichten. Ook verloopt de inbedding van nieuwe kennis in de opleidingen traag, mede omdat medewerkers in het onderwijs te weinig binding met de praktijk hebben of omdat andere onderwerpen uitdagender lijken. Door jong en oud samen te brengen, wil Marieke, samen met partner Jo Visser fonds, onderwijs gericht op goede zorg voor ouderen een gezicht geven om zo jongeren enthousiaster te maken voor een carrière in de ouderenzorg. Naast onderwijsvernieuwing geeft Marieke zelf onderwijs over voeding op latere leeftijd en structuur en financiering van het gezondheidszorgsysteem vanuit public health-perspectief.

Marieke zet zich in om, samen met collega-directielid Joris Slaets en het team van Leyden Academy, de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar verouderingsvraagstukken en innovaties op het gebied van ouderen(zorg) en vitaliteit onder de aandacht brengen van het grote publiek, beleidsmakers en opinieleiders. Verder is Marieke directeur van de Nederlandse tak van de International Longevity Center Global Alliance en vervult zij toezichthoudende rollen bij Coloriet (ouderenzorg, voorzitter kwaliteitscommissie) en Woonzorg Nederland (klant- en zorgportefeuille met het accent op innovatie).

Marieke studeerde Voeding van de Mens aan de Wageningen Universiteit en deed aansluitend onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor chronisch zieke patiënten. Zij vervolgde haar carrière als programmasecretaris bij NWO-Medische Wetenschappen (het huidige ZonMw). Toen zij in 2002 directeur werd van de Nederlandse Public Health Federatie, bleef de inhoud van het vakgebied steeds leidend bij haar inzet voor het verkrijgen van meer aandacht en middelen voor een goede publieke gezondheidszorg in Nederland.

Thema’s
Veroudering en vitaliteit, voeding, structuur en financiering van de gezondheidszorg, onderwijsvernieuwing, samenleving, beeldvorming, jong en oud, intergenerationeel wonen, levensles. Kennis vergroten en overdragen

Een greep uit de media

Contact
E-mail
LinkedIn
Twitter