Adviesopdracht HR-beleid

Over Leyden Academy
Leyden Academy on Vitality and Ageing is een wetenschappelijk kennisinstituut met als missie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen. Het interdisciplinaire team van circa 25 onderzoekers werkt aan drie speerpunten: Vitaal en Betekenisvol ouder worden, hecht Verbonden binnen in de gemeenschap. Naast wetenschappelijk onderzoek en kennis co-creatie, investeert het team in kennisdeling door onderwijs, met onder meer een executive leergang voor zorgbestuurders, online cursussen en publiekslezingen.

Naar een compleet en eigentijds HR-beleid
Onze organisatie is volop in ontwikkeling. In coronatijd is het aantal medewerkers fors gegroeid en zijn we op een andere manier gaan samenwerken. Op dit moment zijn we bezig met de werving van een nieuwe manager bedrijfsvoering (zie vacature). Daarnaast zoeken we voor een tijdelijke opdracht op korte termijn naar een HR-deskundige die voor ons in kaart kan brengen wat er nodig is om van ons huidige HR-beleid (personeelsadministratie, jaarlijkse functioneringsgesprekken, onafhankelijke vertrouwenspersoon en externe bedrijfsarts) te komen tot een compleet en eigentijds HR-beleid, en een advies hoe we dit aan kunnen pakken. Hierbij gaan we in principe uit van de CAO UMC’s, tenzij er zaken niet passend zijn voor onze organisatie. De nieuw aan te stellen manager bedrijfsvoering gaat hier t.z.t. verder mee aan de slag.

De opdracht

Deze adviesopdracht omvat de volgende activiteiten:

1. Scan van ons huidige HR-beleid en in kaart brengen wat er nodig is voor een compleet en eigentijds HR-beleid uitgaande van de CAO UMC’s (mits passend voor onze organisatie) met belangrijke bouwstenen zoals:

 • Functieprofielen
 • Loongebouw
 • Functioneringsgesprekken
 • Contracten
 • Vertrouwenspersoon
 • Ziekte/bedrijfsarts

2. Advies over welke taken en verantwoordelijkheden op HR-gebied van belang zijn voor onze organisatie, en een inschatting van de omvang van de strategische en operationele werkzaamheden

3. Onderzoek naar of de onderstaande zaken adequaat zijn geregeld en voldoen aan wet- en regelgeving:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Pensioenregeling
 • UMC CAO
 • Contracten promovendi

4. Advies hoe we tot een nieuw HR-beleid kunnen komen

 

Bij voorkeur verlenen wij deze adviesopdracht aan een deskundige die bekend is met de CAO UMC’s.

Wil je je interesse in deze adviesopdracht kenbaar maken of heb je nog inhoudelijke vragen, neem dan contact op met Josanne Huijg via tel. (06) 57591373 of via e-mail