Vacature: Manager Bedrijfsvoering

Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen door het scheppen van kansen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. Onze experts benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken.

Leyden Academy staat onder leiding van een directeur-bestuurder, die samen met een divers en bevlogen team invulling geeft aan de ambities van de organisatie.

Leyden Academy is een platte organisatie met een informele cultuur, waarbij betrokkenheid en professionaliteit belangrijke waarden zijn. De organisatie groeit en er is behoefte aan organisatiekracht om de mooie uitdagingen waar Leyden Academy voor staat het hoofd te bieden.

Daarom zoeken wij een:

Manager Bedrijfsvoering, een organisatorische topper met een stevige basis in de financiële discipline

Uitdagingen
Leyden Academy werkt aan het verder professionaliseren van haar bedrijfsvoering. Het instituut is in de afgelopen jaren snel gegroeid. Het ondersteunend dienstenpakket is uitgebreid en er is behoefte aan structurering van beleid bijvoorbeeld op het gebied van HR, project- en financiële administratie en ICT. Er zijn quick wins te behalen door o.a. het stroomlijnen van de project- en financiële administratie. Als manager en professional krijg je veel vrijheid om het ondersteunend team zo in te richten dat het aansluit bij de wensen en behoeften van de onderzoekers en overige professionals.

Gewenst profiel
Je bent een organisatietalent en krijgt energie van het neerzetten van een team, waarbij de mensen op elkaar ingespeeld zijn en de wetenschappelijke stafleden tevreden. Je bent een natuurlijk leider en hebt ervaring met het aansturen van een team. Daarnaast ben je klantgedreven en als aanspreekpunt voor de gehele organisatie (inclusief RvC) weet men je makkelijk te vinden. Je stelt je dienstbaar op en bezit een hands on mentaliteit. Je schakelt moeiteloos tussen werkzaamheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je bent dynamisch, open en toegankelijk en een echte teamspeler, geïnteresseerd in mensen en de doelgroep waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent. In de breedste zin maak je jezelf, naar gelang mee- en tegendenkend, onmisbaar voor het reilen en zeilen van de organisatie. Je weet je intern en extern constructief tot de vele stakeholders te verhouden en je ontwikkelt je vanuit interesse, kennis en kunde en op basis van authenticiteit tot een spin in het web.

Competenties:

 • Organisatie vaardigheden
 • Mensgericht
 • Coachend leiderschap
 • Helikopterview
 • Authentiek

Wat heb je in huis?

 • Aantoonbare brede kennis van strategisch financieel beleid en planning en control (op universitair niveau, bij voorkeur met MBA).
 • Werkervaring in een wetenschappelijke setting is een pre, net als affiniteit met de missie van Leyden Academy als kennisorganisatie met een maatschappelijke opdracht.
 • Kennis ten aanzien van het opzetten van een financiële en projectadministratie.
 • Sterk bedrijfsmatig en analytisch inzicht.
 • Brede kennis van HR-aangelegenheden.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden.

Wat vragen we van je?

 • Ontwikkelen en bijstellen van de financiële meerjarenplanning en de P&C cyclus.
 • Zorgdragen voor de financiële en projectadministratie.
 • Kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening opstellen en voorbereiden voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie.
 • Zicht hebben op (wetenschappelijke) fondsen en subsidiemogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn, incl. de eisen en verantwoordingsrandvoorwaarden, het MT hierover informeren en beleidsvoorstellen doen hoe de subsidies kunnen bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.
 • Zorgdragen voor de HR en formatieplanning.
 • Bijdragen aan een positief werkklimaat, transparante communicatielijnen en efficiënte samenwerking tussen onderdelen van de organisatie.
 • Onderhouden van constructieve relaties met externe organisaties, in overleg met de directeur.

Wat bieden wij?
Je werkt samen in een hecht team van maatschappelijk georiënteerde en inhoudgedreven professionals. Het betreft een functie voor 0.8 fte. Maximaal €7417,- (bij fulltime dienstverband schaal 14 UMC cao). Omwille van een evenwichtig samengesteld team gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een mannelijke kandidaat.

Informatie en sollicitatie
Leyden Academy  laat zich in deze procedure begeleiden door executive search bureau Colourful People. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People, tel. (06) 46081232. Je motivatie en cv (in PDF) kun je uploaden via de ‘solliciteer’ knop op de website van Colourful People tot uiterlijk 1 april 2022.

De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 6 en donderdag 7 april a.s.