Vacature: Manager Bedrijfsvoering

Leyden Academy werkt aan het verder professionaliseren van haar bedrijfsvoering en zoekt daarvoor een breed ervaren en geïnteresseerde Manager Bedrijfsvoering met een stevige basis in de financiële discipline.

Als manager bedrijfsvoering ben je adviseur van de directeur-bestuurder en het MT van Leyden Academy en verantwoordelijk voor de financiële portefeuille. Je draagt bij aan en vertaalt de strategische beleidsplannen van Leyden Academy naar operationeel beleid en bent verantwoordelijk voor de financiële en projectadministratie, P&C, gezonde bedrijfsvoering en formatie en HR.

Je bent een echte teamspeler, geïnteresseerd in mensen en de doelgroep waar de organisatie haar bestaansrecht aan ontleent. Je bent toegankelijk en je schakelt gemakkelijk op alle niveaus. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder.

In de breedste zin maak je jezelf, naar gelang mee- en tegendenkend, onmisbaar voor het reilen en zeilen van de organisatie. Je weet je intern en extern constructief tot de vele stakeholders te verhouden en je ontwikkelt je vanuit interesse, kennis en kunde en op basis van authenticiteit tot een spin in het web.

Werkzaamheden

 • Ontwikkelen en bijstellen van de financiële meerjarenplanning.
 • Zorgdragen voor de financiële en projectadministratie.
 • Zorgdragen voor de planning en controlecyclus over de hele breedte van de organisatie.
 • Rapportages opstellen en adviseren daarover aan de directeur en het MT.
 • Kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening opstellen en voorbereiden voor de Raad van Commissarissen (RvC).
 • Fungeren als bestuurssecretaris voor de RvC.
 • Zicht hebben op (wetenschappelijke) fondsen en subsidiemogelijkheden binnen de sector van de gezondheidszorg, incl. de eisen en verantwoordingsrandvoorwaarden, het MT hierover informeren en beleidsvoorstellen doen hoe de subsidies kunnen bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering.
 • Zorgdragen voor de HR en formatieplanning.
 • Bijdragen aan een positief werkklimaat, transparante communicatielijnen en efficiënte samenwerking
 • tussen onderdelen van de organisatie.
 • Onderhouden van constructieve relaties met externe organisaties, in overleg met de directeur.

 

Functie-eisen

 • Aantoonbare brede en theoretische kennis van strategisch financieel beleid en planning en control (op universitair niveau, bij voorkeur met MBA).
 • Werkervaring in een wetenschappelijke setting is een pre, tevens affiniteit met de missie van Leyden Academy als kennisorganisatie met een maatschappelijke opdracht.
 • Kennis ten aanzien van het opzetten van een financiële en projectadministratie.
 • Sterk bedrijfsmatig en analytisch inzicht.
 • Brede kennis van HR-aangelegenheden.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden.

 

Persoonskenmerken

 • Je bent een betrouwbare en samenwerkingsgerichte sparringpartner voor de directeur-bestuurder en collega MT-leden.
 • Je hebt een goed gevoel voor verschillende belangen en perspectieven.
 • Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en gaat gestructureerd te werk.

 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie voor 0.8 fte. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de zwaarte van de functie. Omwille van een evenwichtig samengesteld team gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een mannelijke kandidaat.

Kijk voor het complete vacatureprofiel en meer informatie over de sollicitatieprocedure op de website van Suur & Company executive search. Hier kun je ook je interesse kenbaar maken.