Life and Vitality Assessment

Het Life and Vitality Assessment (LAVA) is een gespreksinstrument dat in samenwerking met ouderen is ontwikkeld. Met dit instrument verkrijgen ouderen inzicht in de thema’s die zij belangrijk vinden en in de kwaliteit van leven zoals zij die zelf ervaren. Op basis hiervan kunnen ouderen persoonlijke doelen stellen en een plan van aanpak maken om hun kwaliteit van leven te behouden en/of te vergroten. Het LAVA gaat uit van:

  • (Zorg)behoeften én verlangens
  • De ervaring en zienswijzen van de oudere zelf
  • De oudere heeft de regie, de professional volgt

Het doel van het instrument is om de kwaliteit van leven van ouderen en het werkplezier van professionals te behouden en mogelijk te vergroten. We willen graag de focus in de ouderenzorg en welzijnssector verschuiven van het verhelpen van klachten en symptomen naar het behouden en vergroten van een kwalitatief goed leven.

Klik hier voor een korte video-impressie van het LAVA, aan de hand van een gesprek met mevrouw Wolbersen (95 jaar) uit Den Haag.

LAVA-training
In 2017 zijn 50 professionals in verschillende zorg- en welzijnsorganisaties getraind in het gebruik van het LAVA. Vanaf juli 2018 willen we naast bijeenkomsten ook e-learnings aanbieden. Met name voor de introductie van het LAVA en de basisvaardigheden zijn e-learnings erg geschikt en tijdbesparend. Heeft u/uw organisatie interesse in een LAVA-training? Graag horen we van u.

Gelukscafés
Ook organiseren we in samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties lokale Gelukscafés. Hier gaan we met ouderen in gesprek over wat geluk eigenlijk is. Eerst behandelen we samen vragen zoals “Hoe verandert geluk als je ouder wordt?” en daarna gaan de deelnemers in kleine groepen met elkaar in gesprek over welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe tevreden zij hiermee zijn. Lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfstandigheid en familie zijn veelgenoemde belangrijke onderwerpen. Maar daarnaast zijn er ook verschillen: natuur, huisdieren en geloof is voor de één heel belangrijk, maar voor de ander weer niet. De algemene conclusie van de deelnemers is dat je er wel zelf wat voor moet doen; geluk is een werkwoord.

Meer weten? Neem contact op met Anne Annink.