Life and Vitality Assessment

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Life and Vitality Assessment (LAVA) is een instrument dat oudere mensen inzicht geeft in hun persoonlijk welbevinden. Welke onderwerpen vinden zij het meest belangrijk en hoe tevreden zijn ze hiermee? Een focus op het welbevinden van oudere mensen verschuift het perspectief van de klachten en symptomen van oudere mensen naar hun verlangens en de dingen waar ze gelukkig van worden.

De LAVA is ontwikkeld door Leyden Academy on Vitality and Ageing, in nauwe samenwerking met ouderen. Ouderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag of tijdens een gesprek met zorg- en welzijnsprofessionals. Op basis van de inzichten uit het gesprek kunnen zij persoonlijke doelen stellen om hun welbevinden te behouden en/of te vergroten. De LAVA gaat uit van de (zorg)behoeften, verlangens, ervaring en zienswijzen van de oudere zelf. De oudere heeft de regie, de professional volgt.

Klik hier voor een korte video-impressie van de LAVA-tool, aan de hand van een gesprek met mevrouw Wolbersen (95) uit Den Haag.

De LAVA wordt momenteel getest in de zorg- en welzijnspraktijk in Den Haag en Leiden. We trainen medewerkers en coaches en organiseren diverse ‘Gelukscafés’. In het evaluatie-onderzoek vragen we ons af: Komen de drie uitgangspunten terug in de praktijk? Voldoen de uitkomsten van het LAVA aan de verwachtingen van oudere mensen? Wat levert het op voor zorg- en welzijnsprofessionals?

Meer weten? Neem contact op met Anne Annink.