Jolanda Lindenberg

Dr. Jolanda Lindenberg is sociaal-cultureel antropologe en onderzoekt als wetenschappelijk staflid van Leyden Academy sociale netwerken, groepsidentiteit en identiteitsvorming van oudere mensen. Verder is ze betrokken bij diverse onderzoeksprojecten, onder meer naar de nationale prevalentie van ouderenmishandeling, kwaliteit van leven van ouderen, het beeld van en over ouderen en een instrument voor levenstevredenheid  (de Life and Vitality Assessment). In haar werk stelt ze de zienswijzen van ouderen centraal; zo onderzoekt ze samen met collega Belia Schuurman hoe ouderen over zichzelf en ouderen in het algemeen denken en heeft ze de Life and Vitality assesment samen met ouderen ontwikkeld. Daarnaast coordineert ze en is ze betrokken bij verschillende cursussen, bijvoorbeeld de cursus 'Wellbeing of Seniors' voor zorgprofessionals.

Thema’s
Beeldvorming van ouderen in de samenleving, ouderenmishandeling, kwaliteit van leven, vitaliteit oudere mensen, zorgnetwerken, identiteit van oudere mensen

Een greep uit de media

Contact
E-mail
LinkedIn