Jolanda Lindenberg

SONY DSC

Dr. Jolanda Lindenberg onderzoekt als wetenschappelijk staflid van Leyden Academy sociale netwerken, groepsidentiteit en identiteitsvorming in een verzorgingshuis en in buurtprojecten. Haar bijdrage aan het onderzoeksprogramma heeft vooral betrekking op sociaalwetenschappelijke kwesties en onderzoeksmethodologie in het bestuderen van veroudering en vitaliteit. Verder begeleidt Jolanda diverse onderzoeksprojecten, onder meer over ouderenmishandeling, de kwaliteit van leven van ouderen, het imago van ouderen en het meetinstrument 'Life and Vitality Assessment'.

Jolanda is sociaal-cultureel antropologe en gepromoveerd aan het Max Planck Instituut voor Sociale Antropologie in Duitsland.

Thema’s
Beeldvorming van ouderen in de samenleving, ouderenmishandeling, kwaliteit van leven, vitaliteit oudere mensen, zorgnetwerken, identiteit van oudere mensen, vitaliteitsmeetinstrument

Een greep uit de media

Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties van Jolanda.

Contact
E-mail
LinkedIn