Verkenning beeldvorming rondom ouderen

In opdracht van de fondsen RCOAK en Sluyterman van Loo heeft Jolanda Lindenberg een verkenning gedaan van onderzoeken over de beeldvorming rondom ouderen. Deze verkenning resulteerde in een rapport over beeldvorming in negen verschillende landen en interventies om deze te beïnvloeden. Opvallend en bijna gelijk in de onderzochte landen zijn de terugkerende beelden van ouderen als enerzijds warm en wijs en anderzijds incompetent en fysiek kwetsbaar. Helaas is er nog weinig onderzoek gedaan naar interventies, waarbij het vooral ontbreekt aan onderzoek naar de beelden die ouderen zélf hebben van ouderen en het ouder worden, en hoe deze kunnen worden beïnvloed. Het veranderen van de beelden rondom ouderen is een uitdaging. Het meest effectief lijkt het aangaan van persoonlijk, gelijkwaardig contact.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jolanda Lindenberg.