Vacature postdoc onderzoeker ‘Kwaliteit verpleeghuiszorg vanuit perspectief bewoners en hun naasten’

Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut met als missie de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Om dit te realiseren bieden we opleidingen, doen we onderzoek en initiëren we projecten op het gebied van vitaliteit en veroudering. Leyden Academy richt zich niet alleen op het uitvoeren van onderzoek, maar wil juist kennis en inzichten assimileren, kritisch evalueren en via onderwijsproducten, consultatie en publieke functie communiceren.

Binnen het speerpunt Betekenisvol werken wij aan verschillende projecten waarin een narratieve benadering van zorg en verantwoording centraal staat. We werken hiervoor aan diverse projecten in de verpleeghuiszorg. Voor het project ‘Narratieve verantwoording in de praktijk’ zijn wij voor 32-40 uur per week op zoek naar een:

Postdoc onderzoeker

Het project
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg benadrukt het grote belang van persoonlijk ervaren welbevinden van medewerkers, bewoners en belangrijke anderen voor het in kaart brengen van kwaliteit van zorg. Deze vorm van kwaliteit zit verborgen in de verhalen (narratieven) van deze mensen over hun ervaringen. Doel van het project is om een methode te ontwikkelen waarmee het werken met ervaringen structureel deel gaat uitmaken van de dagelijkse routine van zorgmedewerkers en het kwaliteitsbeleid van een locatie of organisatie.

In een praktijkonderzoek werken we aan de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatorische inpassing en de technische realisatie van een concept Methode voor Narratieve Verantwoording (MNV). Dit doen we in twee organisaties voor de verpleeghuiszorg: Respect Zorggroep in Den Haag en ZZG Zorggroep in Nijmegen. Voor het concept MNV zijn we in het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het:

 • trainen en coachen van medewerkers om ervaringen te zien, vast te leggen in een app, op ervaringen te reflecteren en ervan te leren;
 • onderzoeken hoe het vastleggen van ervaringen aansluit bij de dagelijkse routine en welke vragen we over deze ervaringen moeten stellen om kwaliteit van zorg in kaart te brengen;
 • onderzoeken hoe we ervaringen die continu worden vastgelegd zinvol kunnen analyseren en visualiseren. We bouwen hiermee verder op de al bestaande SenseMaker® methodiek, een hybride instrument dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineert.

Activiteiten postdoc onderzoeker
Samen met de andere teamleden ga je aan de slag met het:

 • ontwikkelen van een methode voor het vastleggen van ervaringen door of samen met bewoners met een verminderd cognitief vermogen;
 • ontwikkelen van een methode voor het vastleggen van ervaringen door naasten;
 • ontwikkelen van een werkwijze om ervaringen vanuit het perspectief van medewerkers, bewoners en hun naasten aan elkaar te verbinden (samen met bestuurders en (kwaliteits)managers van de zorgorganisaties).

Jouw taken bestaan uit het in teamverband:

 • uitvoeren van het praktijk/actieonderzoek binnen twee organisaties voor de verpleeghuiszorg. Hieronder vallen ook het werven en coachen van naasten en het verzamelen van ervaringen van en/of met bewoners;
 • analyseren van de literatuur en ‘state-of-the-art’ op het gebied van het verzamelen van ervaringen van bewoners met een verminderd cognitief vermogen;
 • verzamelen en analyseren van onderzoeksgegevens op basis van kwalitatieve en kwantitatieve methoden;
 • delen van de opgedane kennis in wetenschappelijke artikelen en op nationale en internationale congressen;
 • vertalen van de bevindingen naar praktische aanbevelingen voor belanghebbenden, zoals zorgorganisaties, zorgkantoren en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wij zoeken een kandidaat met:

 • een afgeronde PhD in een relevant vakgebied, zoals de sociale wetenschappen en gezondheidswetenschappen;
 • interesse in de verantwoording van kwaliteit van zorg;
 • affiniteit met de verpleeghuiszorg en dementie;
 • kennis en vaardigheden op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden;
 • interesse in techniek, app-ontwikkeling en gebruikersinterfaces;
 • goede sociale en gespreksvaardigheden, sensitiviteit en empathisch vermogen;
 • de wens om wetenschappelijke kennis maatschappelijk relevant en praktisch toepasbaar te maken;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

Wij bieden:

 • een maatschappelijk relevant project met hoge actualiteitswaarde en impact;
 • een enthousiast, hecht en open team;
 • afwisselend werk waarin mensen, relaties en ervaringen centraal staan;
 • een werkplek als postdoc voor 32 tot 40 uur per week voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging;
 • een marktconform salaris (schaal 10 of 11, afhankelijk van opleiding en ervaring) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • een standplaats in het Poortgebouw te Leiden, direct naast het centraal station.

Neem in geval van vragen contact op met projectleider Josanne Huijg (e-mail huijg@leydenacademy.nl). Ben je geïnteresseerd? Stuur Josanne dan je sollicitatiebrief met CV vóór 21 december 2020.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.