Tineke Abma nieuwe directeur Leyden Academy

Leiden, 11 september 2019 – Prof. dr. Tineke Abma, hoogleraar Participatie & Diversiteit aan Amsterdam UMC, treedt per 1 december 2019 in dienst als directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Zij is de opvolgster van prof. dr. Joris Slaets, die op dezelfde datum met pensioen gaat.

Tineke Abma doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar thema’s die raken aan het ouder worden, zoals patiënt- en burgerparticipatie, langdurige zorg, ethiek en diversiteit. Zij is opgeleid als verpleegkundige, promoveerde in 1996 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is sinds 2009 actief als hoogleraar Participatie & Diversiteit aan het Amsterdam UMC, voorheen als bijzonder hoogleraar Cliëntenparticipatie in de ouderenzorg. Abma ziet ernaar uit om Leyden Academy te leiden: “Ik zie veel parallellen in mijn eigen onderzoeksthema’s en die van Leyden Academy. In hun streven om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren, bestrijken zij het hele spectrum van vitaliteit tot goede zorg en beeldvorming. Waarbij het perspectief van de oudere zelf altijd het vertrekpunt is, met respect voor ieders eigenheid. Dit is ook wat mij drijft. Ik verheug me erop om met het team aan de slag te gaan en voort te bouwen op het goede werk van voorgangers Rudi Westendorp en Joris Slaets.” Abma blijft naast haar aanstelling bij Leyden Academy voor één dag per week als hoogleraar actief in Amsterdam.

Joris Slaets treedt per 1 december a.s. terug als directeur-bestuurder van Leyden Academy, een rol die hij sinds 1 januari 2015 bekleedde. Slaets blijft wel voor één dag per week aan het instituut verbonden als onderzoeker in het project Leefplezierplan op locatie. Slaets is verheugd met zijn opvolgster: “Ik zie veel raakvlakken in onze wetenschappelijke interesses en persoonlijke drijfveren. Oog hebben voor de verschillen tussen mensen, hun stem serieus nemen en zonodig bereid zijn de gevestigde orde ter discussie te stellen. Ook delen we de overtuiging dat kwaliteit schuilt in persoonlijke verhalen en ervaringen. Ik wens Tineke veel succes en werkplezier.”

Dr. Wim van den Goorbergh, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “In de afgelopen vijf jaar heeft Joris Slaets zijn stempel gedrukt op Leyden Academy, onder meer met ambitieuze onderzoeken en projecten gericht op het welbevinden van oudere mensen in de verpleeghuiszorg. We zijn Joris bijzonder erkentelijk voor zijn visie en leiderschap. Wij zijn ervan overtuigd dat ook Tineke Abma haar eigen accenten zal toevoegen aan de signatuur van Leyden Academy, vanuit haar rijke ervaring in participatief actieonderzoek binnen zorg en welzijn. Tineke is praktijkgericht, verbindend en zeer gedreven om iets te betekenen voor kwetsbare burgers. Eigenschappen die haar geknipt maken om Leyden Academy naar een volgende fase te leiden.”

In geval van vragen kunt u contact opnemen met Niels Bartels, manager communicatie, via tel. (071) 524 0960 of via e-mail.

Archief 2019Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009