Joris Slaets

Joris Slaets 2015-websize

Prof. dr. Joris P.J. Slaets is hoogleraar ouderengeneeskunde en sinds 1 januari 2015 directeur van Leyden Academy. Joris maakt zich met Leyden Academy sterk voor een omslag in de zorg voor kwetsbare oude mensen. Waar de aandacht nu vooral uitgaat naar het beperken van klachten en symptomen, zou Joris graag zien dat we ons in de (ouderen)zorg meer richten op de persoonlijke verlangens van mensen en dat we kansen scheppen voor leefplezier. Ingrijpend medisch handelen moet in de laatste fase van het leven tot een minimum worden beperkt; Joris heeft als een van de eersten het begrip ‘schadelijke zorg voor oudere mensen’ op de agenda gezet. Zijn gedachtegoed over leefplezier en liefdevolle zorg is niet uit het huidige beleid weg te denken en vormt een belangrijke pijler onder de transitie in de langdurige zorg. De onderzoeken en veldexperimenten van Joris binnen Leyden Academy richten zich vooral op de vraag hoe de kanteling naar een focus op leefplezier en liefdevolle zorg in de praktijk kan worden gerealiseerd, waar strikte systemen, protocollen en normatieve kaders de zorg nog altijd in een wurggreep houden. Een belangrijk project in dit kader is het pilotproject Leefplezierplan voor de zorg met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Joris groeide op in toenmalig Belgisch Congo, studeerde geneeskunde in Leuven, promoveerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 1998 als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Joris is medeoprichter van het vakgebied geriatrie binnen de interne geneeskunde, waarvoor hij de eerste opleider in Nederland was. Hij is een van de grondleggers van het huidige opleidingsplan Interne Geneeskunde en hierin de ontwerper van de competentie 'reflecteren'. Joris is een veelgevraagd spreker op congressen en symposia en een regelmatige verschijning in de media. Verder was Joris een van de projectleiders van het Nationaal Programma Ouderenzorg, vicevoorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en actief in diverse commissies van o.a. de Gezondheidsraad en het Kwaliteitsinstituut. Joris sprak in november 2017 de 5e Els Borst Lezing uit.

Als erkenning voor zijn bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare oudere mensen, is Joris Slaets op 11 november 2019 geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Joris gaat per 1 december 2019 met pensioen en zal als directeur-bestuurder van Leyden Academy worden opgevolgd door professor Tineke Abma. Wel blijft hij voor één dag in de week als onderzoeker betrokken bij het project Leefplezierplan voor de zorg en zal hij enkele promovendi naar de eindstreep begeleiden.

Thema’s
Leefplezier, liefdevolle zorg, persoonsgerichte zorg, positief welbevinden, kracht en kwetsbaarheid, behoeften en verlangens, vraagpatronen van ouderen in een gemeenschap, langer thuis wonen, verpleeghuiszorg, overbehandeling

Een greep uit de media

Wetenschappelijke artikelen
Klik hier voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties.

Contact
E-mail
Linkedin
Twitter