Samenwerking clown en zorgmedewerker

Het welbevinden van mensen met dementie wordt sterk bepaald door de kwaliteit van het contact dat zij nog hebben met mensen in hun omgeving. Beperkingen in cognitie en taal kunnen als belemmerend worden ervaren, waardoor iemand zich niet meer gezien en verbonden voelt. Er zijn inmiddels veel wetenschappelijke publicaties die aantonen dat clowns hierbij uitkomst kunnen bieden, zowel voor de ouderen, hun naasten als voor zorgmedewerkers. Door zorgverleners en clowns nauw samen te laten werken, komt het contact het beste tot zijn recht. Deze samenwerking is echter niet altijd vanzelfsprekend: over clownerie bestaan veel misverstanden en er is niet altijd een gedeeld begrip van wat de waarde van de interventie precies is. De kern van clown zijn is niet lollig doen, maar waarachtig en kwetsbaar durven zijn. Want de clown stelt al spelend regels ter discussie, en dat maakt het werk spannend en gedurfd. Want hoe kijken mensen ernaar die buiten het spel staan?

Ons onderzoek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen zorgmedewerkers en clowns in de context van een verpleeghuis (zorgorganisatie Amsta in Amsterdam, locatie ZuidOostZorg). Het onderzoeksproject is ontwikkeld in samenwerking met en wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting CliniClowns en Red Noses International.

In Duitsland en Oostenrijk wordt een vergelijkbaar participatief actieonderzoek uitgevoerd met clowns, medewerkers en soms ook mensen met dementie en hun naasten. We wisselen periodiek kennis uit over de aanpak en geleerde lessen.

Neem voor meer informatie contact op met Barbara Groot.