Nieuwe cursus voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten

Succesvolle interventies voor vitale ouderen
De Nederlandse bevolking vergrijst en het aantal oudere mensen in de behandelkamers en oefenruimten neemt verder toe. Hoe kunnen therapeuten optimaal bijdragen aan de kwaliteit van leven van hun oudere cliënten? Deze vraag staat centraal in de nieuwe cursus ‘Succesvolle interventies voor vitale ouderen’ voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten.

Maatwerk voor oudere individuen
Na de cursus bent u in staat om met kennis over leefplezier, gedragsverandering en co-creatie interventies beter af te stemmen op wat ouderen zelf belangrijk vinden. Daardoor kan er een positieve bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van leven van de oudere cliënt. In de cursus gaan we in op hun wensen en verlangens voor welzijn. Daarnaast komen kennis en begrip van (cognitieve) veroudering en de invloed van de omgeving op leefstijl aan de orde. Dr. Lex van Delden, zelf fysiotherapeut en bewegingswetenschapper bij Leyden Academy, licht toe: “Wanneer we beter begrijpen wat er voor de oudere cliënt toe doet en hoe keuzes en gedrag beïnvloed worden door omgevingsfactoren, kunnen we van onze interventies echt maatwerk maken.” Met instrumentele kennis als bagage oefenen we op vaardigheden om die kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk: deelnemers gaan met een casus uit de eigen praktijk aan de slag en kunnen na de cursus direct hun nieuwe interventie, ontwikkeld in co-creatie met ouderen, implementeren.

Klassikaal en online
De cursus ‘Succesvolle interventies voor vitale ouderen’ zal in het voorjaar 2019 in Leiden plaatsvinden en zal twee klassikale lesdagen omvatten gecombineerd met online educatie, opdrachten en coaching. Cursisten oefenen in teams in een workshopsetting en gaan op werkbezoek. De cursus wordt verzorgd door de opleiding fysiotherapie en het lectoraat Eigen regie van Hogeschool Leiden en Leyden Academy. Deelname aan de cursus kost 475 euro en is geaccrediteerd door het KNGF voor 25 accreditatiepunten (kwaliteitsdeel, algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut).

Meer informatie over het programma, leerdoelen en docenten? Klik hier voor de brochure.
Aanmelden kan via Jacqueline Leijs, e-mail: leijs@leydenacademy.nl, tel.: 071-524 0960.

Archief 2018Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009